Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Att ta reda på vad slutanvändaren verkligen tycker

Att arbeta med produktinformation innebär ofta att man är en länk mellan kunden och deras slutanvändare. Därför måste man förstå vad slutanvändaren vill ha och behöver för att kunna förbättra användarupplevelsen genom digital produktinformation. Team leader Madeleine Johansson berättar om hur användarstudier hjälpte både hennes team och kunden att bättre förstå de olika slutanvändarna.

Med en bakgrund inom kognitionsvetenskap har jag ett stort intresse för mänskligt beteende och användarforskning. När jag 2019 började på Aleido som teknisk skribent visste jag det fanns en möjlighet för mig att arbeta med användarstudier. När jag fick veta att vi gjorde en användarstudie för en global biltillverkare såg jag till att bli inkluderad i projektet. Det bästa sättet att förstå slutanvändarens behov är att prata med dem – och det ville jag vara en del av.

Vad jag förstår är användarstudier för kunder inte är särskilt vanligt förekommande inom produktinformation, vilket innebar en jättebra möjlighet för mitt team. Vi är väldigt stolta över att vi fick chansen att genomföra den första användarstudien – men också att vi har förtroendet att få fortsätta göra dem.

“Det bästa med användarstudier är att träffa slutanvändarna, men det som kommer efter är också otroligt intressant. Att få analysera datan. Jag tycker att det är spännande att summera och kunna göra hypoteser utifrån resultatet av vår studie.”

Madeleine Johansson, Team leader Aftermarket Information

Hur studien gick till

Användarstudien upprepades i år och leddes av en kollega tillsammans med mig. Först gjorde vi en digital enkät som fick fler än 1000 svar. Detta gav oss ett kvantitativt mått på viktig data från slutanvändarna. Vi följde upp detta med en klinik som är ett användartest, som genomfördes på Aleidos huvudkontor i Göteborg. I denna del fokuserade vi på kvalitativ data. Ett mindre urval av relevanta och representativa kandidater ombads utföra olika uppgifter kopplade till bilen. Användartestet följdes upp med en intervju med ett förutbestämt manus.


Förändringar i slutanvändarnas beteende

Det bästa med användarstudier är att träffa slutanvändarna, men det som kommer efter är också otroligt intressant. Att få analysera datan. Jag tycker att det är spännande att summera och kunna göra hypoteser utifrån resultatet av vår studie. Lärdomarna var många. Särskilt eftersom vi kan jämföra med resultatet från användarstudien som gjordes 2019. Genom det kan vi se en tydlig trend i hur slutanvändarnas beteende förändras över tid.

Det jag tyckte var mest överraskande är hur användare beter sig olika under kliniken. Hur mycket personlighet och temperament påverkar deras beteende. Till exempel finns det många olika sätt att lösa ett problem och när en deltagare letade efter svaret på nätet ringde en annan till någon de trodde kunde hjälpa dem. Kliniken visade också tydligt vikten av en bra UX för produkten. Deltagarna blev märkbart irriterade när de inte kunde hitta lösningen på en gång.


Att förbättra den digitala produktinformationen

Resultaten och våra hypoteser från användarstudien är värdefulla för oss när vi kontinuerligt förbättrar användarinformationen för bilen, att vi ser till att informationen passar alla olika slags användarbehov. Det är också otroligt värdefullt för kunden att få veta hur deras olika användare skiljer sig i beteende och behov – och när de faktiskt inte skiljer sig. En sådan upptäckt var den breda förändringen i stöd för fullt digital användarinformation mellan den första och andra studien. Att utföra användarstudier är något som behövs inom många aspekter för området produktinformation.

Vi söker dina perspektiv

På Aleido samarbetar vi i en miljö som är präglad av framåttänkande med fokus på människan. Där dina kunskaper och perspektiv värdesätts. Vi letar efter dig som är genuint intresserade av att göra det komplexa lätt att förstå.