Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Skräddarsydd e-learning

Behöver du öka kunskapen, ändra beteenden eller förändra attityder hos din målgrupp? Vänd dig till oss för skräddarsydda utbildningar. Vi hjälper dig från idéstadiet fram till färdig produktion, med lösningar som passar dina specifika behov och mål.

Utbildning driver utveckling och föränding

Vi utreder dina utbildningsbehov för att kunna ta fram pedagogiska utbildningar som passar just din verksamhet – och som fungerar lika bra på mobilen som på datorn. Oavsett om det är kortare mikrolärande eller ett mer djupgående material du behöver kan vi göra den effektivt tillgänglig oavsett antal deltagare, tid och plats.

 

En väl beprövad process

När vi tar fram skräddarsydd e-learning gör vi det enligt en väl beprövad process där du som kund är involverad från start till mål. (Filmen nedan togs fram innan vårt namnbyte från Xtractor till Aleido.)

Vår projektprocess bygger på många års erfarenhet. Vi vet hur vi ska göra för att leverera på utsatt tid, med hög kvalitet. Så här jobbar vi:

Vi börjar med ett startmöte tillsammans med din projektgrupp. Vad är det som ska levereras, vem ska göra vad, och när? Vilka risker finns i projektet, och hur ska de hanteras?

Efter startmötet kommer vi överens om en detaljerad tidplan.

Sen är det dags för workshop! Här lägger vi tillsammans grunden för den fortsatta utbildningsproduktionen. Vi ställer många och ibland svåra frågor för att formulera mål, och definiera målgruppen. T.ex.

• Varför behövs den här utbildningen?
• Vilka är de personer som vi vill nå?
• Vad är det vi vill att målgruppen ska göra och varför gör de inte det idag?
Vi diskuterar också företagets kultur och varumärke.

Efter workshopen vill vi gärna intervjua representanter ur målgruppen. Med hjälp av inputen från intervjuerna och workshopen tar vi sedan fram ett skräddarsytt koncept och en storyboard.

Konceptet är produktionens bärande idé, det vill säga den röda tråden. Vi ger ett förslag på hur ton, pedagogiska grepp och grafisk känsla tillsammans ska ge en bra användarupplevelse.

Storyboarden är en översikt av utbildningens innehåll – en sorts grovmanus. Här beskriver vi utbildningens struktur, interaktivitetstyper och innehåll på rubriknivå.

Storyboarden och konceptet levereras till dig i ett Word-dokument med kompletterande skisser och moodboards. Du granskar och vi gör eventuella justeringar. Innan vi går vidare vill vi ha ett godkännande från dig.

I nästa fas utvecklar vi storyboarden till ett detaljmanus – en detaljerad beskrivning av utbildningens innehåll, d.v.s. allt som ska hända och visas på skärmen. Här behöver vi samarbeta med dig och dina kollegor. Vi kan till exempel behöva ställa frågor för att förstå innehållet bättre, eller för att få input till scenarier eller övningar.

När det är dags för granskning får du manuset i Word-format. Utifrån dina synpunkter gör vi sedan eventuella justeringar, så att du kan godkänna och vi kan gå vidare till produktion.

Under detaljmanusfasen producerar vi också en kort pilotversion, ett kort avsnitt av utbildningen. Piloten är till för att visa hur utbildningen kommer att se ut och fungera. Samtidigt som du granskar och tycker till, testar vi piloten i ert LMS.

Ungefär halvvägs igenom detaljmanusfasen träffas vi för att utvärdera projektet så här långt och – viktigast av allt – vi börjar planera för lanseringen av utbildningen.

När detaljmanuset och piloten är godkända börjar vi producera utbildningen. Här skapar vi det som ska synas, höras och hända på skärmen, t.ex. film, foto, animationer och annan interaktivitet.

Du granskar sedan produktionen utan speakerljud, och vi justerar utifrån din sammanställda åtgärdslista.

Därefter samlar du några personer ur målgruppen som får användartesta den ljudlösa produktionen. Förstår de hur de ska navigera och hur de interaktiva inslagen funkar? Eftersom detaljmanuset sedan tidigare är godkänt avstår vi dock från diskussioner runt innehållet.

Efter testet gör vi de sista justeringarna och spelar sedan in speakern. Nu är vi väldigt nära en färdig produktion. När vi har lagt in speakerljudet får du slutgranska och godkänna, och därefter är vi klara för leverans.

Kursen levereras i det format som bestämts under startmötet, redo för installation i ert LMS. Därefter kan lanseringen sätta igång.

Ungefär 3 månader efter leverans kontaktar vi dig för att höra hur lanseringen och genomförandet har fungerat. Har ni gjort den uppföljning som vi planerade för i början av projektet, och vilka effekter har ni börjat se? Och behövs det några förstärkande aktiviteter för att uppnå önskade resultat?

I perioder kommer du att behöva lägga ner en del tid och arbete i projektet. Men vi kommer att göra allt vi kan för att underlätta för dig.

Tillsammans skapar vi engagerande utbildningar som ger resultat!


KontaKt

Intresserad av våra tjänster?

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning

Anders Jonasson

Manager Aleido Learning Stockholm

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV