Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Information management

Hitta dina dokument och data snabbt. Med Information Management är varje tillgång där den ska vara, vilket ger er tid att fokusera på er verksamhet istället för att söka efter dokument eller dubbelkolla att innehållet stämmer.

En förutsättning för digitalisering

Förvandla din data- och dokumenthantering till en strategisk tillgång för ditt företag. Med avancerade digitala verktyg, robust metadata och väldefinierade ramverk för var data och dokument hör hemma kan du och dina kollegor snabbt hitta den information ni söker. Du kan också lita på informationen, eftersom dubbletter tas bort och det finns en struktur för versionshantering.

Vår lösning för informationshantering effektiviserar skapande, organisering, delning och lagring av information. Genom att digitalisera och organisera er data effektivt blir det också lättare att digitalisera andra delar av er verksamhet.

Vi delar upp vårt erbjudande i tre kategorier, var och en utformad för att möta specifika affärsbehov:

Datahantering

Effektiv hantering av all data inom organisationen, exempelvis produktdata, kunddata och projektrelaterad data.

Dokumenthantering

Effektivisera alla aspekter som rör hantering av dokument: styrning, skapande, lagring och avyttring av dokument.

Konfigurationshantering

Inför robust styrning och processer för att säkerställa att mjuk- och hårdvaruprodukter fortsätter att fungera som förväntat, när ni gör ändringar över tid.

KUNDCASE

I över ett decennium har vi fått förtroendet att hantera information åt en stor aktör inom energisektorn. Att driva flera projekt parallellt ger synergier i kompetens och de faktiska informationsleveranserna i projekten. Med vårt stöd har kunden framgångsrikt infört en komplett process för dokument- och datahantering i alla projekt vid sitt kraftverk. Det har gjort projekten mer effektiva samtidigt som det har förbättrat dokumentation och datakvalitet.

Att kommunicera orsaken bakom varje informationskrav och samtidigt ha en pragmatisk inställning har varit två framgångsfaktorer för att få alla att följa processerna, vilket är en förutsättning för att få de positiva effekterna av informationshantering.

Vi stöttar energibolaget med att:

  • Leverera högkvalitativa dokumentpaket till anläggningsägare i uppgraderings- och underhållsprojekt
  • Utveckla dokumenthanteringsförfaranden i linje med lagstiftning
  • Identifiera dokumentkrav gentemot leverantörer i affärsavtal
  • Stötta projektmedlemmar att hantera och leverera dokument och data i enlighet med kraven
  • Stötta användare i dokumenthanterings- och datasystem

Vi har förenklat dokumenthanteringsprocessen för fordonsingenjörer, så att de kan fokusera på fordonskonstruktion istället för dokumenthantering. Processen följer ett standardiserat arbetsflöde som ser till att dokumenten lagras korrekt i enlighet med branschstandarder. Det gör dokumenten mer tillförlitliga samtidigt som det blir färre dubbletter, förenklad informationshämtning och mindre tid att söka efter information.

Om man kan se värdet av processen kommer den efterlevas längre, så vi har hjälpt organisationen att tydligt se fördelarna med att arbeta enligt dokumenthanteringsprocessen. Vi hjälper också företaget med dokumentkontroll för kvalitetssäkring av dokument och data i leveransprojekt.

En proaktiv partner

Vi gör Information Management strategiskt smart genom att proaktivitet, kommunikation och ledarskap. Tack vare att vi har lång erfarenhet att hjälpa företag kan vi snabbt anpassa oss och leverera resultat. Vi axlar gärna roller som Document lead, Document controller eller Document manager om det efterfrågas. När ni vill fokusera på er kärnverksamhet kan vi hantera alla aspekter av er informationshantering.

Om det är svårt att hitta rätt information kan tidsbesparingarna bli enorma när dokument och data hanteras och lagras på ett strukturerat sätt. Vi utvecklar processer och styrning för att få det att bli verklighet. Vi gillar att ta stort ansvar och agerar ofta projektledare när vi utvecklar strategier, driver förändringar och sprider best practice.

Behöver ni förstärka er organisation med konsulter då och då, till exempel när ni får stora beställningar? Eller planerar ni att bygga ut eller uppgradera er anläggning och behöver hålla reda på all information i projektet? Vi är redo att kliva in, som en i ert team eller med fullt ansvar för er dokumenthantering.

Ta NÄSTA STEG…

Hur mycket tid skulle din organisation spara på att slippa leta efter dokument? Hör av dig till oss om du vill prata vidare om vilka utmaningar och möjligheter som ni står inför. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedanför. Om du vill ha direktkontakt med våra kunder och höra om effekterna av vårt arbete kopplar vi gärna ihop er.

KONTAKT

Intresserad av våra tjänster?

Gustav Tempelman

Region Manager Sweden West