Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Totara Learn LMS

Totara Learn är sannolikt världens mest flexibla lärplattform (eller LMS – Learning Management System). Miljontals användare runtom i världen använder sig dagligen av Totara Learn för sitt lärande.

 

I Sverige är Aleido den ledande Totara-partnern, där vi tillhandahåller Totara som lärplattform till många stora och krävande kunder. Dessa kunder är av olika storlek – från mindre och mellanstora företag till några av Sveriges allra största arbetsgivare.

Logotyp för Totara Learn

med totara learn från aleido får du:

  • En komplett och funktionsrik lärplattform - där du kan skapa, distribuera, hantera och följa upp alla former av lärande på ett enkelt sätt.
  • Ett flexibelt LMS - genom att Totara är baserat på öppen källkod är det anpassningsbart utifrån dina behov både idag och i framtiden. Det är ocksä väl lämpat för integrationer med andra lösningar (exempelvis din organisations HR-, affärs- eller CRM-system).
  • Utökade möjligheter till att skapa engagerande interaktivt lärande. I Aleidos leverans av Totara Learn ingår det innovativa författarverktyget H5P. Där kan du som innehållsskapare enkelt producera lärande av olika slag, såsom olika former av aktiviteter för mikrolärande eller interaktiv video.

Introduktion till Totara LEARN

In uncertain times, you need engaged and skilled employees to ensure your organisation grows and remains competitive. Unfortunately, with most learning management systems, you have to make unnecessary compromises.

You are forced to change your organisation’s workflows and processes to fit into a rigid, overpriced system you’re locked into. A system that’s not designed to meet your unique needs.

You need to upskill your workforce on your own terms with the power and flexibility to deliver transformational learning...

Totara Learn is an adaptable and extendable learning management solution that’s trusted by millions of learners worldwide. Totara Learn empowers you to deliver tailored learning solutions that adapt to your unique requirements.

Learn on any device.

With more than 35 supported languages.

Automatically assign content by audiences, roles, and goals.

Ensure compliance to improve safety and reduce business risks.

Quickly build courses and certifications with a range of interactive options. Combine courses with instructor-led events and other content to deliver powerful blended learning.

Build reports and dashboards that cater to multiple groups or customers from a single instance of your LMS.

What's more, by combining Totara Learn, Totara Engage and Totara Perform you’ll benefit from an integrated Talent Experience Platform that empowers your people to align with your company goals and perform at their best.

Visit Totara learning dot com or contact your nearest Totara Partner to upskill your workforce the way you want, with the power and flexibility to deliver transformational learning.

mer om totara learn lms

Användarupplevelse och varumärkesanpassning

En väl fungerande lärplattform måste vara intuitiv och engagerande att använda. Utöver det är det ofta viktigt att lärplattformen återspeglar din organisations varumärke och profil, så att både nya och befintliga medarbetare känner sig hemma. Bägge dessa delar är något som Totara väl stödjer, och där vi på Aleido förstås hjälper till.

I likhet med oss på Aleido så lägger Totara också stor vikt vid inkluderande design och webbtillgänglighet. Med Totara kan du säkerställa att din lärplattform uppfyller WCAG 2.1 AA - och därmed den europeiska standarden EN 301 549.

Säker och skalbar drift

I Aleidos helhetslösning ingår säker och skalbar drift. Vi har lösningar som fullt ut stödjer organisationer med höga säkerhetskrav och kan även, om det krävs, leverera Totara med lokal installation (on-premises). Självklart tillser vi att regelverk som GDPR kan efterlevas fullt ut.

Digitalt lärande

Totara har redan som standard en rik flora av olika digitala läraktiviteter. Detta rör allt från kunskapstester till diskussionsforum, inlämningsuppgifter och enkäter.

I tillägg till detta ingår i Aleidos leverans författarverktyget H5P. Med H5P:s olika innehållstyper kan du snabbt bygga såväl enklare mikrolärande-aktiviteter i form av exempelvis korta quizzar eller repetitionsövningar, men även större moduler såsom scenario-baserat lärande eller interaktiv video.

H5P är helt inbyggt i Totara, så att du enkelt kan skapa och uppdatera innehållet direkt i lärplattformen.

Spåra genomförandet

En vanlig tillämpning i Totara är utbildningsinsatser som handlar om regelefterlevnad (eller "compliance" om man så vill). Detta stöds i hög grad i Totara, där olika utbildningsformer kan göras som obligatoriska, och där exempelvis chefer kan få en god överblick kring sitt teams genomförande.

Självklart kan allt lärande spåras och analyseras, via översiktssidor (dashboards) och flexibla rapporter.

Deltagaren själv kan vid genomförda utbildningar få såväl klassiska diplom som digitala utmärkelser i form av "badges".

Learn, Engage, Perform

Totaras plattform kan ge dig en helhetslösning för lärande och kompetenshantering. Självklart kan du utifrån dina behov välja endast en eller två av de tre lösningarna. Eller börja med enbart en viss del, för att senare utöka till stöd för fler tillämpningar.

Oavsett så tror vi att du kommer bli positivt överraskad över kostnadsbilden. Totara har nämligen en unik modell baserad på öppen källkod. Detta gör inte bara att Totara oftast är avsevärt mer kostnadseffektivt än jämförbara produkter, det innebär också att din organisation får mer frihet och möjligheter till flexibilitet och anpassningsbarhet.

Mobila användare

Totara bygger på modern, responsiv webbdesign vilket gör att plattformen fungerar lika bra på alla typer av enheter - dator, surfplatta och mobil.

I tillägg till det ingår även en mobilapp för ännu mer tillgänglig access för dina slutanvändare som vill ta del av sitt lärande. Appen finns för både IOS (Apple) och Android.

Lärarlett och varierat lärande

I Totara Learn finns ett väl utbyggt stöd för all typ av administration kring lärarlett lärande. Du kan enkelt sätta upp regler för olika kurstillfällen och hantera sådant som väntelistor, godkännande-logik, lokaler, instruktörer, facilitatorer och närvaro.

Givetvis går det alldeles utmärkt att blanda lärandet på olika sätt, där du kan sätta upp lärresor bestående av såväl digitala aktiviteter som lärarledda tillfällen (fysiska eller på distans). För distansmöten så ingår färdig integration mot MS Teams och Zoom, andra webbmötestjänster går att integrera.

Nå ut med lärandet

Behöver du en lärplattform som täcker in många olika målgrupper, länder och språk? Då är Totara ett utmärkt val. Själva plattformen finns översatt på en stor mängd språk, och möjligheterna för att hantera olika språkversioner av dina utbildningar är också stora.

Och om du vill nå ut till användare utanför din organisation - exempelvis partners eller kunder - så kan du i Totara lätt välja vilka delar av lärplattformen som ska vara tillgängliga för olika målgrupper.

Aleido och Totara

Aleido är sedan många år Platinum Alliance Partner till Totara Learning Solutions och Nordens ledande helhetsleverantör av Totara. Vi kan hjälpa dig hela vägen, så att din implementation blir riktigt framgångsrik:

  • Vi ger dig råd om hur du på bästa sätt kan dra nytta av Totara Learn kan stödja din verksamhet - och hjälper dig med införandet så att det ger högsta möjliga effekt.
  • Vi anpassar gränssnittet så att det passar din organisations varumärke och grafiska profil.
  • Vi konfigurerar och anpassar funktionaliteten så att den matchar din organisations behov.
  • Vi integrerar Totara med dina system och andra tjänster och lösningar.
  • Vi tillhandahåller professionell support, underhåll och drift med Totara levererat som säker och skalbar molntjänst.
Totara partner logotype

VETA MER OM TOTARA?

Fyll i formuläret via denna länk för att boka en personlig demo i lär- och kompetensplattformen Totara.

Du kan också läsa mer om Totara här.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om Totara

Anders Jonasson

Manager Aleido Learning Stockholm

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning