Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Totara Learn LMS

Med Totara Learn kan du enkelt spåra utbildningsinsatser, förstå behov och erbjuda rätt utbildning vid rätt tidpunkt. Det låter väl fantastiskt? Med miljontals användare världen över är Totara Learn ett populärt val för dagligt lärande.

EN flexibel lärplattform

Totara Learn är sannolikt världens mest flexibla lärplattform (eller LMS – Learning Management System). Miljontals användare runtom i världen använder sig dagligen av Totara Learn för sitt lärande.

I Sverige är Aleido den ledande Totara-partnern, där vi erbjuder Totara som lärplattform till många stora och krävande kunder. Dessa kunder är av olika storlek – från mindre och mellanstora företag till några av Sveriges allra största arbetsgivare. Det är en lärplattform som kommer att täcka dina behov, oavsett komplexitet.

Med Totara Learn får du ett LMS som har:

Lösningar för dina behov

Med Totara lovar vi att du får en lärplattform som täcker dina behov oavsett komplexitet. Genom att Totara är baserat på öppen källkod är det anpassningsbart utifrån behov både idag och i framtiden, vi löser dina behov!

Inbyggt författarverktyg

Med det inbyggda författarverktyg H5P kan du skapa interaktivt lärande som engagerar. Som innehållsskapare kan du enkelt producera olika typer av lärande, inklusive mikrolärande och interaktiv video.

Varumärkesanpassad design

En av styrkorna med Totara Learn är att det går att utforma användargränssnittet så att det passar din organisations varumärke och grafiska profil. Skulle du behöva flera olika utseenden för olika målgrupper så finns det stöd även för det.

Introduktion till Totara LEARN

In uncertain times, you need engaged and skilled employees to ensure your organisation grows and remains competitive. Unfortunately, with most learning management systems, you have to make unnecessary compromises.

You are forced to change your organisation’s workflows and processes to fit into a rigid, overpriced system you’re locked into. A system that’s not designed to meet your unique needs.

You need to upskill your workforce on your own terms with the power and flexibility to deliver transformational learning...

Totara Learn is an adaptable and extendable learning management solution that’s trusted by millions of learners worldwide. Totara Learn empowers you to deliver tailored learning solutions that adapt to your unique requirements.

Learn on any device.

With more than 35 supported languages.

Automatically assign content by audiences, roles, and goals.

Ensure compliance to improve safety and reduce business risks.

Quickly build courses and certifications with a range of interactive options. Combine courses with instructor-led events and other content to deliver powerful blended learning.

Build reports and dashboards that cater to multiple groups or customers from a single instance of your LMS.

What's more, by combining Totara Learn, Totara Engage and Totara Perform you’ll benefit from an integrated Talent Experience Platform that empowers your people to align with your company goals and perform at their best.

Visit Totara learning dot com or contact your nearest Totara Partner to upskill your workforce the way you want, with the power and flexibility to deliver transformational learning.

Kontaktformulär

Vad är ett LMS?

Ett Learning managment system (LMS) är programvara som hjälper till att skapa och administrera utbildning för en organisation. Tillsammans med verktyg för innehållsskapande, rapportering och distans- eller närvaro på utbildning, hjälper ett bra LMS att ge dig en bredare bild av färdigheter och kompetensutveckling för dina medarbetare.

Vilka är fördelarna med att använda ett LMS?

Fördelarna med att använda ett bra LMS inkluderar kostnads- och tidsbesparingar, individanpassade lärresor, förbättrad rapportering och analys, ökat samarbete samt förbättrad överensstämmelse och säkerhet.

Vanliga frågor

I likhet med oss på Aleido så lägger Totara också stor vikt vid inkluderande design och webbtillgänglighet. Med Totara kan du säkerställa att din lärplattform uppfyller WCAG 2.1 AA - och därmed den europeiska standarden EN 301 549.

Det är ocksä väl lämpat för integrationer med andra lösningar (exempelvis din organisations HR-, affärs- eller CRM-system).

I Aleidos helhetslösning ingår säker och skalbar drift. Vi har lösningar som fullt ut stödjer organisationer med höga säkerhetskrav och kan även, om det krävs, leverera Totara med lokal installation (on-premises). Självklart tillser vi att regelverk som GDPR kan efterlevas fullt ut.

I en organisation där medarbetare behöver genomgå utbildning men har svårt att avsätta tid framför datorn är flexibilitet i utbildningsformatet ovärderlig. Totara fungerar smidigt på alla enheter - datorer, surfplattor och mobiltelefoner - vilket gör det tillgängligt oavsett var dina medarbetare befinner sig. Dessutom erbjuds en mobilapplikation för ännu mer tillgänglig åtkomst för dina användare. Denna app är kompatibel med både iOS (Apple) och Android-enheter.

Moduler som kompletterar varandra:

Logotyp för Totara Learn

Formellt lärande

Med Totara Learn LMS får du ett effektivt och flexibelt stöd för din organisations lärande. Oavsett format. Oavsett plats. Och med gott om utrymme för att växa.
Läs mer om Totara Learn LMS här

Logotyp för Totara Perform

Kompetenshantering

Med Totara Perform stöds din organisations kompetenshantering och kan smidigt kopplas till dina medarbetares lärande och kompetensutveckling.
Läs mer om Totara Perform här

Logotyp för Totara Engage

Informellt- och socialt lärande

Med Totara Engage LXP är medarbetarens lärupplevelse i centrum vilket främjar engagemang, samarbete och ett stöd för informellt lärande.
Läs mer om Totara Engage LXP här

Tips på vidare läsning

Aleido och Totara

Aleido är sedan många år Platinum Alliance Partner till Totara Learning Solutions och Nordens ledande helhetsleverantör av Totara. Vi kan hjälpa dig hela vägen, så att din implementation blir riktigt framgångsrik:

  • Vi ger dig råd om hur du på bästa sätt kan dra nytta av Totara Learn kan stödja din verksamhet - och hjälper dig med införandet så att det ger högsta möjliga effekt.
  • Vi anpassar gränssnittet så att det passar din organisations varumärke och grafiska profil.
  • Vi konfigurerar och anpassar funktionaliteten så att den matchar din organisations behov.
  • Vi integrerar Totara med dina system och andra tjänster och lösningar.
  • Vi tillhandahåller professionell support, underhåll och drift med Totara levererat som säker och skalbar molntjänst.
Totara partner logotype

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om Totara

Anders Jonasson

Manager Aleido Learning Stockholm

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning