Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Totara Perform

Mål- och kompetenshantering (eller "performance management" om man så vill) är förstås nära kopplat till lärande och kompetensutveckling.

 

För detta syfte finns modulen Totara Perform, ett flexibelt verktyg för digitala medarbetarsamtal, 360-feedback och kompetenshantering.

 

Logotyp för Totara Learn

Det här är totara perform

Totara Perform är framtaget för att ge din organisation en stabil och flexibel grund för kompetenshantering, och är relevant för dig som vill:

  • Digitalisera din organisations "performande management". Detta oavsett om det handlar om ett mer tradtionellet arbetssätt, med större och årliga medarbetarsamtal - eller om ett mer agilt och kontinuerligt arbetssätt med mer regelbunden feedback.
  • Idenitifera och hantera kompetensgap i din organisation.
  • Ge medarbetare en komplett och tillgänglig överblick kring sina kompetenser och utvecklingsvägar.
  • Koppla ihop lärandet och kompetenshanteringen i din organisation.
  • Effektivisera processer, säkerställa kvaliteten och öka spårbarheten i er kompetenshantering.


Introduktion till Totara perform

Is your organization stuck with a rigid performance management system that fails to adapt to your changing needs?

Or is there a disconnect between the goals of your people and the learning that’s prescribed to help them get there?

Without a flexible performance management system, you’re unable to embrace the new world of performance management practices.

Or you're stuck with a system that forces you into new performance management practices that you're just not ready for.

It’s time to tailor performance management processes around your organization.

With Totara Perform, you have the flexibility that’s essential to the success of your business. Totara Perform adapts to the way you work – the full spectrum, from traditional to modern practices.

Harness the power of continuous performance management to boost in-office or remote workplace productivity anytime and anywhere.

Create evidence-based performance reviews that use real-world data with the Performance Review Workflow Builder.

Align employees with company goals and enhance productivity with regular check-ins, continuous feedback and goal-setting.

Get an objective view of individual strengths, weaknesses and opportunities by balancing self-evaluation with input from others via 360-degree reviews...

What’s more, by combining Totara Perform with Totara Learn and Totara Engage, you’ll benefit from an integrated Talent Experience Platform that aligns your people with company goals and empowers them to perform at their best.

Visit Totara learning dot com, or talk to a Totara Partner to see how Totara Perform delivers higher performance, anytime, anywhere – in Your New World of Work.

 

mer om totara perform

Digitalisera medarbetarsamtal och feedback

I Totara Perform finns ett flexibelt och konfigurerbart stöd för olika former av utvecklingsaktiviteter. Dessa kan då gälla mer traditionella (men digitala) medarbetarsamtal, där typiskt chefer och medarbetare främst är involverade. Men det kan även gälla mer agila och kortare incheckningar, där medarbetaren exempelvis kan ge en kort feedback i slutet på varje arbetsvecka.

Vidare stöds olika former av 360 feedback, där kollegor och andra relevanta individer kan ge input kring medarbeterens prestation.


 

Säker och skalbar drift

I Aleidos helhetslösning ingår säker och skalbar drift. Vi har lösningar som fullt ut stödjer organisationer med höga säkerhetskrav och kan även, om det krävs, leverera Totara med lokal installation (on-premises). Självklart tillser vi att regelverk som GDPR kan efterlevas fullt ut.

Learn, Engage, Perform

Totara Perform kan användas som fristående modul. Vanligast är dock att använda Totara Perform tillsammans med Totara Learn. På det sättet kan olika utbildningsinsatser enkelt knytas till olika nivåer av kompetenser, och därmed användas för att täcka in kompetensgap.

Om din organisation redan använder Totara som lärplattform, blir förstås införandet av Totara Perform extra smidigt. Detta gäller då både att dina medarbetare redan känner igen sig i plattformen, men även att integrationer mot exempelvis HR-system sannolikt redan finns på plats.

Kompetenshantering

Som administratör kan du sätta upp olika ramverk med kompetenser, som på olika sätt kan knytas till respektive grupp av medarbetare och individ. Denna tilldelning kan ske automatiskt, och/eller genom att chef eller medarbetare själv väljer ut relevanta kompetenser.

Bedömningen av kompetenser kan även den ske med olika logik, som kan vara automatiskt utifrån att en viss kompetensnivå blir uppnådd efter att en relaterad utbildning har genomförts.

Medarbetaren (och dennes chef) har alltid en god överblick kring sina kompetenser, där kompetensgap – och vägar till uppfyllelse av kompetensgap – blir tydliga och lätta att åtgärda.

Aleido och Totara

Aleido är sedan många år Platinum Alliance Partner till Totara Learning Solutions och Nordens ledande helhetsleverantör av Totara. Vi kan hjälpa dig hela vägen, så att din implementation blir riktigt framgångsrik:

  • Vi ger dig råd om hur du på bästa sätt kan dra nytta av Totara Learn kan stödja din verksamhet - och hjälper dig med införandet så att det ger högsta möjliga effekt.
  • Vi anpassar gränssnittet så att det passar din organisations varumärke och grafiska profil.
  • Vi konfigurerar och anpassar funktionaliteten så att den matchar din organisations behov.
  • Vi integrerar Totara med dina system och andra tjänster och lösningar.
  • Vi tillhandahåller professionell support, underhåll och drift med Totara levererat som säker och skalbar molntjänst.
Totara partner logotype

BOKA EN DEMO I TOTARA

Fyll i formuläret via denna länk för att boka en personlig demo i lär- och kompetensplattformen Totara.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om Totara

Anders Jonasson

Manager Aleido Learning Stockholm

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning