Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Järnvägsindustrin

En pålitlig och effektiv modern järnväg förutsätter att det finns lättanvänd och aktuell information. Med över 30 år i järnvägsbranschen kan vi erbjuda alla lösningar och all expertis ni behöver för att digitalisera er produktinformation.

Smidig drift med information till alla användargrupper

Servicetekniker behöver information som är aktuell och informationslösningar som är användarvänliga för att kunna jobba så effektivt som möjligt. Vi har expertisen och lösningarna för att digitalisera produktinformation i järnvägsbranschen som samtidigt ger den bästa tänkbara användarupplevelsen.

På Aleido kan vi öka er driftpålitlighet, tillgänglighet och passagerarupplevelse. Med vår djupa branschkännedom kan vi optimera reparations- och underhållsprocedurer och utveckla utbildningar i effektiva gränssnitt oavsett målgrupp.

Vi kan smidigt omvandla er produktinformation till XML, så att TOC:er (Train Operating Companies) får tillgång till aktuell och specifik information med ett enkelt knapptryck. Och vi kombinerar data från tredje part för att skapa kommersiellt gångbart, tillämpbart innehåll för att förbättra underhållsinformation och utbildningsmaterial. Att gå från PDF-filer till XML innebär även stora besparingar i översättningskostnader.

Oavsett om ni har utvecklat en ny vagnpark eller driver en befintlig vagnpark, finns vi här för er hela vägen.

Man with laptop in industry setting

• Om ni utvecklar en ny vagnpark kan vi stötta med:

 • Användarguider och manualer
 • Online parts catalogues
 • Underhållsprocedurer
 • Beräkning av livscykelkostnad och servicebarhet
 • Brandriskbedömningar
 • Utbildningsmaterial och utbildningsverktyg
 • Tillämpningar av prediktivt underhåll
 • Innehålls- och dokumenthantering

Om ni driver en vagnpark, kan vi stötta med:

 • Att förbättra användarguider, manualer och underhållsprocedurer
 • Online parts catalogues
 • Utbildningsmaterial och utbidningsverktyg
 • Tillämpningar av prediktivt underhåll
 • Innehålls- och dokumenthantering

KUNDCASE

Den schweiziska tågtillverkaren Stadler samarbetade med oss för att ge sina kunder en enhetlig och användarvänlig upplevelse i sin dokumentationsplattform – oavsett om den tekniska dokumentationen kom ifrån Stadler eller deras underleverantörer. Det gjorde informationen kompatibel med företagets mer avancerade plattform för produktinformation, där information automatiskt anpassas till varje användare och situation.

Många underleverantörer skapar fortfarande underhållsmanualer och tekniska beskrivningar i PDF-format, alla med sin egen layout. Kunder som behöver information om en viss komponent har ofta svårt att hitta den eftersom dokumenten ser olika ut, har olika terminologi och inte är sökbara.

Vår process för att omvandla underleverantörers PDF-dokument till XML-kod har gjort produktinformationen sökbar och möjlig att länka till i Stadlers egen tekniska dokumentation. Kunder hittar snabbare vad de söker och dokumentationsplattformen får ett enhetligt uttryck.

Vi har utvecklat ett verktyg där man kan dra och släppa XML-koden i Sadlers informationsplattform. Så snart Stadlers underleverantörer ger sitt medgivande, kan deras dokumentation lätt integreras i plattformen och därmed bli ännu mer användarvänlig.

En annan bonus med att omvandla PDF-manualerna till XML-kod är att Stadler framtidssäkrar innehållet. Om företaget skulle byta dokumentationsplattform i framtiden, behövs bara mindre justeringar för att kunna migrera XML-koden.

 

Världsledande Alstom skulle släppa ett nytt tågkontrollsystem hos en kund. Vi utvecklade en mobilapp för mikrolärande för att förbereda deras kunds anställda inför förändringen.

Vårt team fokuserade på slutanvändarna för att ge de bästa förutsättningarna för operatörer, tekniker och annan personal som skulle kunna lära sig. Med en lösning helt anpassad till målgruppernas behov och beteenden kunde Alstom och deras kund göra en smidig förflyttning.

Mikrolärandeappen stöttade användare innan, under och efter implementeringen av det nya tågkontrollsystemet. Genom att presentera små bitar med information vid precis rätt tillfälle, kunde alla delta i utbildningen när det passade dem bäst.

Varje informationsbit förberedde användaren inför nästa steg i implementationen och förklarade bakgrunden till det nya systemet, förklaringar och mål. Mot slutet bjöds användare in till mer avancerad e-learning och klassrumsundervisning. Även efteråt lever mikrolärandeappen vidare. Vi gjorde det möjligt att både utvärdera och löpande utbilda sig i kontrollsystemet i appen. Och ny eller kompletterande information kan rullas ut snabbt och effektivt. Appen kan även anpassas för att fylla andra behov. Säljpersonal kan lära sig mer om produkterna de säljer och mekaniker kan få tillgång till särskild handledning där de befinner sig, utan att behöva lämna verkstadsgolvet.

Att sätta människan i centrum är nyckeln till att lyckas med utrullningen av avancerade system.

Peter Feltenmark, Traffic Management System Manager at Alstom

Över 30 år i järnvägsindustrin

Vi har över 30 års erfarenhet av att leverera produktinformation och lärandelösningar specifikt till järnvägsindustrin. Vi stöttar kunder genom olika affärsmodeller utifrån deras unika behov –specialistsupport eller tillfällig stöttning, i projekt och genom helhetsåtagande.

Våra kunder inom järnvägsindustrin uppskattar vår kompetens och särskilt hur vi förstår och möter deras affärsbehov. När vi frågar dem hur nöjda de är med oss som leverantör, ger de oss ett NPS-värde på 79.


Ta nästa steg…

Hör av dig till oss om du vill prata vidare om vilka utmaningar och möjligheter som ni står inför. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedanför. Om du vill ha direktkontakt med våra kunder och höra om effekterna av vårt arbete kopplar vi gärna ihop er.

KONTAKT

Intresserad av våra tjänster?

Stefan Moldenhauer

Country Manager Germany