Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Totara Talent Experience Platform

Totara ger din organisation de rätta verktygen för att driva förändring, öka produktiviteten och nå era verksamhetsmål genom att främja lärande och kompetensutveckling.

En heltäckande plattform för lärande och kompetensutveckling

Med Totara Talent Experience Platform stöds effektivt

  • hantering av din organisations mer formella lärande, oavsett om det handlar om lärarlett, digitalt eller varierat lärande, i form av Totara Learn LMS*,
  • dina medarbetares mer informella och sociala lärande, i form av Totara Engage LXP**, samt
  • din organisations kompetenshantering i form av medarbetarsamtal, incheckningar, 360 feedback och kompetenshantering i form av Totara Perform .

Allt samlat och enkelt nåbart i en och samma plattform.

*LMS = Learning Management System.

Ett begrepp som funnits under många år och avser plattformar där lärande i form av kurser, program och certifieringar kan skapas distribueras och följas upp. Innehållet kan bestå av digitala läraktiviteter (såsom elearning, digitala tester, interaktiv video) men även av stöd för hantering av lärarledda kurser som genomförs fysiskt eller virtuellt.


**LXP = Learning Experience Platform.

Ett relativt nytt begrepp, som i viss mån liknar LMS – men där fokus ligger på det mer informella och sociala lärandet, och där deltagarnas lärupplevelse (learning experience) är det centrala. Typisk funktionalitet här avser att låta deltagarna själva bidra med eget innehåll, få rekommendationer om andras innehåll och att kunna samarbeta, dela, gilla och kommentera. Allt för att stötta medarbetardriven kompetensutveckling och samarbete.

Logotyp för Totara Learn

Learn and grow

Med Totara Learn LMS får du ett effektivt och flexibelt stöd för din organisations lärande. Oavsett format. Oavsett plats. Och med gott om utrymme för att växa.
Läs mer om Totara Learn LMS här

Logotyp för Totara Engage

Engage and deliver

Med Totara Engage LXP sätts dina medarbetares lärupplevelser i centrum. Ta tillvara på kraften i din organisation genom att stödja engagemang, samarbete och informellt lärande.
Läs mer om Totara Engage LXP här

Logotyp för Totara Perform

Perform and succeed

Med Totara Perform stöds din organisations kompetenshantering och kan smidigt kopplas till dina medarbetares lärande och kompetensutveckling.
Läs mer om Totara Perform här

 

 

 

 

 

 

Varför Totara Talent Experience Platform?

Syftet med Totara från Aleido är att ge din organisation rätt förutsättningar för att driva förändring, öka produktiviteten och uppnå era verksamhetsmål. Vi vill göra det genom att bidra till din organisations lärande och kompetensutveckling.

I allt fler organisationer förväntas medarbetare själva ta ansvar för sitt lärande och sin kompetensutveckling. En utveckling som förstås drivs på av den allt högre förändringstakten, som i sin tur påverkar behoven av ett kontinuerligt lärande för oss alla.

Samtidigt är det inte ovanligt att möjligheterna till medarbetardriven kompetensutveckling begränsas. Det kan handla om svårnavigerade stödsystem, digitalt utbildningsinnehåll som inte uppfyller dagens förväntningar på användarupplevelse, samt IT-system som gör det svårt att samarbeta över avdelningsgränser.

Och när det kommer till kompetenshantering lever många organisationer kvar i en pappersbaserad verklighet, eller med stelbenta system som gör det svårt eller omöjligt att tillämpa en mer agil och fortlöpande kompetenshantering med väl fungerande feedback.

Det här vill vi lösa för din organisation. Och vi vill gärna berätta om hur vi ser att Totaras plattform kan stödja dig. Hör av dig


Introduktion till Totara

In today’s uncertain world, the only certainty is change. To survive and thrive, your people need to be quick to adapt. And so do your systems.

Expensive, disconnected and inflexible systems block your potential.

People are the lifeblood of your organisation. It’s ineffective, time consuming and confusing to have the wrong tools, or be stuck with systems that can’t change with you. Inevitably, performance stagnates and engagement fades away.

You need talent management technology that will adapt with your organization and enable your people to learn, engage and perform at their full potential: Skilled, connected, and aligned with company goals.

With the Totara Talent Experience Platform you can build a better workplace, increase resilience and prosper in today’s fast-changing world.

The three parts of the Talent Experience Platform combine to unlock the full potential of your people, ensuring they learn, engage and perform to deliver where it counts.

Totara Learn – the learning management system, trusted by millions of learners worldwide, upskills your workforce the way you want, with the power and flexibility to deliver transformational learning.

Totara Engage – the easy to use learning experience platform that engages and unites your workforce, using the power of collaboration and informal learning to reach peak performance.

And Totara Perform - the powerful performance management system that drives workplace productivity anytime and anywhere.

Combined, they form a unified experience for your people bringing together all the critical areas you need to thrive in your new world of work; learning, employee engagement, collaboration, high performance and, ultimately, productivity.

Visit the Totara website or talk to a Totara Partner to find out how we can help build your better workplace, increase resilience and prosper in today’s fast-changing world.

Gemensamt för alla delar i Totaras plattform

Användarupplevelse och varumärkesanpassning

I Totara är användarupplevelsen central. Totara bygger på modern, responsiv webbdesign och fungerar därför lika bra på alla typer av plattformar – både dator, surfplatta och mobil.

Allt är framtaget med hög ambition kring webbtillgänglighet, utifrån uppfyllelse av WCAG 2.1 AA.

Gränssnittet kan dessutom anpassas så att det speglar din organisations varumärke och grafiska profil fullt ut.

Komplett – och kostnadseffektivt

Totaras plattform kan ge dig en helhetslösning för lärande och kompetenshantering. Självklart kan du utifrån dina behov välja endast en eller två av de tre lösningarna. Eller börja med enbart en viss del, för att senare utöka till stöd för fler tillämpningar.

Oavsett så tror vi att du kommer bli positivt överraskad över kostnadsbilden. Totara har nämligen en unik modell baserad på öppen källkod. Detta gör inte bara att Totara oftast är avsevärt mer kostnadseffektivt än jämförbara produkter, det innebär också att din organisation får mer frihet och möjligheter till flexibilitet och anpassningsbarhet.

Aleido och Totara

Aleido är sedan många år Platinum Alliance Partner till Totara Learning Solutions och Nordens ledande helhetsleverantör av Totara. Vi kan hjälpa dig hela vägen, så att din implementation blir riktigt framgångsrik:

  • Vi ger dig råd om hur du på bästa sätt kan dra nytta av Totaras Talent Experience Platform kan stödja din verksamhet - och hjälper dig med införandet så att det ger högsta möjliga effekt.
  • Vi anpassar gränssnittet så att det passar din organisations varumärke och grafiska profil.
  • Vi konfigurerar och anpassar funktionaliteten så att den matchar din organisations behov.
  • Vi integrerar Totara med dina system och andra tjänster och lösningar.
  • Vi tillhandahåller professionell support, underhåll och drift med Totara levererat som molntjänst.
Totara partner logotype

BOKA EN DEMO I TOTARA

Fyll i formuläret via denna länk för att boka en personlig demo i lär- och kompetensplattformen Totara.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om Totara

Anders Jonasson

Manager Aleido Learning Stockholm

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning