Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Hållbarhet

På Aleido gör vi det enklare att få kunskap om den avancerade teknik som människor förlitar sig på. Resultatet blir att människor upplever ett säkrare, mer kostnadseffektivt och mer hållbart liv med teknik.

hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i våra erbjudanden, direkt och indirekt.

Dina produkter blir mer hållbara med våra effektiva lösningar. Med bättre användarinformation kan produkternas livscykel förlängas för att de hanteras och underhålls på rätt sätt. Med bättre serviceinformation kan produkter servas istället för att bytas ut. Mindre reservdelar kan bytas ut istället för hela delsystem där de flesta delarna fortfarande fungerar, tack vare mer exakt felsökning. Och färre servicetekniker behöver resa till platsen för att lösa ett produktproblem, eftersom lokal personal kan lösa det själva med mer stöttande information.

Digital produktinformation innebär i sig mindre belastning på miljön. Med digital produktinformation behöver inga pappersmanualer distribueras, vilket sparar både träd och utsläpp.

När vi utvecklar produktinformation utifrån användarnas behov främjar vi inkludering och inflytande: Analfabetism eller språkbarriärer kringgås med visuella instruktioner. Installationsanvisningar med röst istället för text kan göra arbetsmiljön säkrare. Och våra utbildningslösningar är flexibla i tid och rum för att ge fler människor självständighet och en rättvis chans att utvecklas.


uppförandekod

Integrerat i affärsstrategin

Vårt största bidrag till ett hållbart samhälle skapas i våra kunduppdrag, men vi arbetar också målmedvetet med hållbarhetsfrågor i vår egen verksamhet och värdekedja. I linje med vår kultur, våra värderingar och vår uppförandekod ställer vi höga krav på affärsetik, på oss själva och på andra.

Läs Aleidos uppförandekod här Pdf, 277 kB.

Hållbarhetsrapport

Fram till den 1 juli 2023 var Aleido en del av Semcon Group. Mer information om vår hållbarhetsagenda finns i Semcons års- och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Index (GRI) och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) standarder. Hållbarhetsredovisningen utgör också Semcons Communication on Progress (CoP) enligt FN:s Global Compacts rapporteringsprinciper.

Läs Semcons års- och hållbarhetsredovisning 2022 Pdf, 10 MB.