Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Policydokument

VÅRA PRINCIPER

Aleido har ett koncernöverskridande regelefterlevnadsprogram för att hantera affärsetiska risker. Vi ställer höga krav på oss själva, våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners och har nolltolerans mot korruption och konkurrensbegränsande aktiviteter. I vår års- och hållbarhetsredovisning finns mer information om hur vi utvärderar våra partners och arbetar med bolagsstyrning, regelefterlevnad och affärsetik.

Genom vår visselblåsarfunktion, som hanteras av en extern part, kan våra medarbetare rapportera misstänkta överträdelser av tillämplig lag, vår uppförandekod samt eventuella väsentliga oegentligheter som de inte vill rapportera via våra ordinarie kanaler.