Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Användar- och operatörsinformation

För att kunna använda avancerade produkter som bilar, maskiner och hushållsapparater på rätt sätt behövs information och vägledning. Vi ökar värdet på dina produkter och förbättrar användarupplevelsen med hjälp av användar- och operatörsinformation.

Få ut full kapacitet av dina produkter

Produkter håller längre när de används på rätt sätt. När användare eller operatörer förstår hur de ska hantera sina produkter, verktyg och maskiner kan använda dem fullt ut. Dessutom värdesätter man sina produkter mer när man förstår deras funktioner och känner sig trygg med att hantera dem. Idag spelar information en avgörande roll för att en avancerad och komplex produkt ska bli framgångsrik på marknaden.

Att förstå hur man använder komplexa produkter eller system ska kännas enkelt. Digitaliseringens framfart har förändrat användarnas beteende och de har högre förväntningar på tillgången till information. Som användare vill du få informationen du behöver, när du behöver den. Inte bli överväldigad av information eller ha svårt att hitta någon alls. Informationen måste vara korrekt, relevant och aktuell. Men den ska också vara lätt att hitta, följa och förstå. Enkelt uttryckt måste information vara användbar.

På Aleido är vi specialiserade på att ta fram användarinformation som är skräddarsydd för operatörer och slutanvändare. Utöver att skapa informationen kan vi strukturera och leverera den effektivt. Vårt mål är att ge användarna kunskapen de behöver för att använda produkter på rätt sätt. Vi tillför ett betydande värde till era produkter genom att ta fram användarinformation som är korrekt, välstrukturerad och lättillgänglig. Genom att anpassa informationen till er visuella identitet och tonalitet kommer den dessutom stärka ert varumärke. Vår heltäckande strategi gör information till en tillgång, som förbättrar användarupplevelsen och särskiljer era produkter på marknaden. Eftersom vi gör informationen oberoende av vilka kanaler den ska presenteras i behöver du inte ha olika kanaler för gammal och ny information. Informationen blir även redo att presenteras i tänkbara framtida kanaler.

För varje år återbetalas investeringen vi gjort genom att översättningarna blir allt billigare. Besparingarna i tid och pengar är enorma.

Christer Lindgren, R&D Manager, Automation, ESAB AB


KUNDCASE

ESAB:s utrustning och förbrukningsvaror för svetsning och skärning säljs i hela Europa. Inom EU är det ett krav att förse användare med manualer på det språk som talas i respektive land. Därför innehöll ESAB:s tryckta manualer alla europeiska språk och kunde vara närmare 1000 sidor långa. Varje användare hade bara nytta av en bråkdel av innehållet.
Om manualerna uppdaterades behövde de tryckas om och tidigare versioner slängas. När ESAB bestämde sig för att digitalisera sin dokumentation lutade de sig mot Aleidos expertis inom dokumentation och digitalisering.

Ett steg i processen var att tolka CE-kraven för manualerna för att avgöra vilken information som måste skrivas ut och skickas med produkten och vad som kan finnas tillgängligt digitalt. Nu är det en översatt säkerhetsmanual på några få sidor och en illustrerad snabbstartsguide, som inte behöver någon översättning, som skickas med produkterna. Resten av manualen har digitaliserats och försetts med metadata, vilket gör den sökbar. För att underlätta ytterligare för användaren finns en QR-kod på snabbstartsguiden som leder direkt till det digitala manualbiblioteket. Där kan användaren enkelt ladda ned användarmanualen på sitt språk.

Att digitalisera de omfattande manualerna ger stora besparingar i såväl tryckkostnader som lagring och distribution. Färre utskrivna manualer innebär också mindre belastning på miljön. Genom att återanvända innehåll och befintliga översättningar har digitaliseringen dessutom sänkt översättningskostnaderna.

Läs hela caset här


Vi har varit partner till en multinationell fordonstillverkare sedan 1999. Företaget har outsourcat utvecklingen och produktionen av digital användarinformation för alla sina modeller globalt till oss. Vårt arbete omfattar en bred palett av produkter, leveranser och tjänster, såsom användarmanualer (integrerat i fordonet och i appar), snabbguider, service- och garantiinformation, animerade snabbguider, programvaruinformation och UX-expertis. Vi producerar och levererar användarinformationen industrialiserat och effektivt. Med vårt multisite-upplägg arbetar våra experter inom produktinformation tillsammans över Sverige, Storbritannien, Ungern och Kina.

Vi har drivit digitaliseringsresan i nära samarbete med kundens användarinformationsteam och tagit initiativ till flera innovativa koncept och lösningar. Några av dem, som var banbrytande när det begav sig, är interaktiv användarinformation, topic-baserat skrivande, mobila appar, Augmented Reality, animationer och röststyrd sökning. Tillsammans har vi gjort kundens produktinformation till en världsledande användarupplevelse.

Specialister på användarvänlig information

Vi har årtionden av erfarenhet av att skapa och tillhandahålla användarinformation. Vi hjälper dig att navigera bland användarnas varierande beteenden och att möta deras olika behov med hjälp av rätt teknik och vår UX-kunskap. Vår expertis är att leverera värdefull produktinformation om komplexa produkter, till nytta för både våra kunder och deras användare. Vi är ledande inom vårt område med innovativa appar, kontextuell information och illustrerade snabbguider.

Exempel på vår användarinformation

Med illustrationer, 3D-bilder och animationer får du effektiva verktyg för att förklara funktioner och egenskaper hos komplex teknik. I stället för att förlita sig på texttungt innehåll ger grafik en tydlig översikt och interaktiva bilder guidar effektivt användarna genom specifik information. Visuellt innehåll är ett enkelt sätt att ta till sig information som passar dagens användare. Ett exempel är illustrerade snabbguider, som visualiserar funktioner och fördelar med era produkter.

På Aleido har vi kompetensen i visuell kommunikation som krävs för att utveckla grafik som passar olika informationsleveranser. Vi har också erfarenhet och expertis när det kommer till att distribuera det visuella innehållet digitalt, i mobila enheter, webbportaler, Augmented Reality och Virtual Reality.

Att skapa innehåll i ett Content Management System (CMS) är effektivt eftersom flera leverabler ofta kan baseras på samma produktmodell. Hanterings- och översättningskostnader hålls nere tack vare att informationen kan hanteras effektivt.

En produkt kan bestå av hårdvara eller mjukvara, men ofta både och. Utvecklare, konsulter, support, säljare och slutanvändare är bara några av de olika användare som finns, alla med olika informationsbehov. Det är en delikat uppgift att uppfylla deras varierande behov och förväntningar, särskilt med tanke på den stora mängd informationsleverabler som används i en produkts värdekedja. Vi hjälper dig genom hela resan.

När vi skapar mjukvarudokumentation kan vi också hantera den information som kommer att vara inbäddad i din produkt. Det säkerställer att den text som visas i kontrollpanelen matchar den som används i produktinformationen och att produkten också kan dra nytta av översättningarna. Vi ser hela bilden.

Ta NÄSTA STEG…

Nyfiken på vilka behov era användare har? Hör av dig till oss om du vill prata vidare om vilka utmaningar och möjligheter som ni står inför. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedanför. Om du vill ha direktkontakt med våra kunder och höra om effekterna av vårt arbete kopplar vi gärna ihop er.

Skapar er tekniska information skapar affärsnytta? Gör vårt test

KONTAKT

Intresserad av våra tjänster?

Lars Löfgren

Business development manager

Aftermarket information