Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Informationsstrategi och bedömningar

En förutsättning för användarvänlig produktinformation är att den digitaliseras. Vi hjälper dig att utveckla en informationsstrategi som leder till de resultat som er eftermarknad och era användare behöver.

Hjälper er hantera tuffare krav

Alla företag vill att deras användare enkelt ska kunna använda sina produkter, eller reparera och underhålla dem på ett effektivt sätt. Många behöver dock hjälp med hur de ska göra sin produktinformation mer användarvänlig och värdeskapande på eftermarknaden. En förutsättning för att lyckas är att digitalisera produktinformationen så att den kan distribueras och konsumeras via olika digitala kanaler. Med digitaliserad produktinformation kommer både nya och tuffare krav. En väldefinierad informationsstrategi är avgörande för att kunna hantera kraven på ett effektivt sätt. Strategin ska vara framtidssäkrad och öka värdet på eftermarknaden, samtidigt som den ska förhindra att kostnaden för produktinformation ökar linjärt.

Vi hjälper dig genom hela resan, från att definiera till att implementera en strategi som förvandlar din produktinformation till en värdeskapande tillgång. Oavsett om ni vill påbörja digitaliseringsresan i små eller stora steg finns vi här för att stötta.

Digitaliseringsworkshop
Vi hjälper dig att se hur er digitaliseringsstrategi påverkar er produktinformation, vilka de potentiella fördelarna är och hur ni bör agera.

Digitaliseringsbedömning
Med era ambitioner som startpunkt hjälper vi dig att bedöma om er produktinformation, verktygskedja och era arbetssätt är framtidssäkrade och vilka åtgärder ni behöver vidta för att dra nytta av fördelarna med digitaliserad produktinformation.

Digitaliseringsstrategi
Vi hjälper dig att utveckla en produktinformationsstrategi med en tydlig färdplan utifrån er affärsstrategi och era krav, er nuvarande verksamhet och ett förankrat önskat läge med business case. Strategin baseras också på djupgående benchmarking från relevanta branscher.

Implementering
Vi hjälper dig att implementera er strategiska färdplan, så mycket eller lite som du vill.

Tack vare Aleidos analys har vi nu en tydlig bild av var vi är, vart vi vill och vad som behöver göras för att nå våra mål.

Malin Törnblom, Manager Technical Information, Hiab Cranes

Tydlig plan för att digialisera Hiabs produktinformation

Innan samarbetet med Aleido lade Hiab och deras återförsäljare mycket tid på att hjälpa installatörer och operatörer eftersom produktinformationen inte gick att hitta eller inte gav tillräckligt stöd. På en aggregerad nivå medförde det ett väldigt slöseri med tid, onödiga driftstopp och förlorad reservdelsförsäljning.

För att få en tydlig bild av vad som behövde förändras började Aleido kartlägga och analysera Hiabs behov och de tilltänkta informationsanvändarna. Sex veckor senare var en färdplan redan på plats. Med Aleidos stöd kunde Hiabs avdelning för teknisk dokumentation börja anpassa sina verktyg och processer: Från att skapa PDF-manualer till att skapa information för en framtida onlineportal.

Nu utvecklas en första version av onlineportalen – och det går snabbt. Genom att begränsa omfattningen av den första versionen till ett produktsegment, en målgrupp och en plattform kan Hiabs användare dra nytta av portalen så snabbt som möjligt.

En färdplan till resultaten ni vill ha

Vi har lång erfarenhet av att utveckla framåtblickande strategier som ligger i linje med era övergripande strategier, affärsbehov och omständigheter, liksom de varierade informationskrav som era olika användare har. För att strategin ska kunna omsättas i praktiken tar vi fram en omfattande färdplan tillsammans med er. Färdplanen omfattar nya krav för att skapa och underhålla information, verktygskedjor, processer och organisatoriska aspekter. Genom att nyttja vår expertis inom best practice, benchmarking och vår djupa förståelse för hur produktinformation ska hanteras effektivt är vi väl rustade att hjälpa dig att omvandla er produktinformation till en värdefull tillgång.

Exempel på aktiviteter i en färdplan

Vi analyserar behoven och kraven hos era informationsanvändargrupper, vilket ger input till vilken information ni behöver och hur den ska vara sökbar och presenteras i digitala kanaler.

En mock-up visualiserar det möjliga utseendet och funktionaliteten hos ett användargränssnitt. Det är ett kraftfullt verktyg för att visa det tänkta slutresultatet, öka förståelse, skapa intresse och säkra intressenternas engagemang för framtida investeringar och initiativ. Det bidrar också till att minska tidsåtgång och kostnader eftersom kraven på innehållsstruktur, system och verktyg blir tydliga i ett tidigt skede.

I stället för att skriva dokment kan vi hjälpa dig införa topic-baserat skrivande. Topics är små, sökbara och oberoende enheter av information, optimala för digitala format. Eftersom de är oberoende av varandra och hur de presenteras kan användare fritt röra sig från ett intresseområde till ett annat, utan att påverkas av någon struktur annat än personliga preferenser. Informationen kan presenteras i alla slags gränssnitt, som exempelvis appar eller på webben.

Våra experter inom informationsarkitektur hjälper dig definiera informationsstrukturen på alla nivåer. Arkitekturen reglerar också hur användare kan filtrera informationen och navigera effektivt, så att informationen känns anpassad utifrån personliga preferenser. Informationsarkitekturen underlättar också tekniska skribenters arbete eftersom den definierar när och hur innehåll kan återanvändas.

Läs mer om Informationsdesign och -arkitektur

Vi hjälper dig att se till att du har en lämplig verktygskedja som underlättar effektiv utveckling och hantering av information, samtidigt som den säkerställer att informationen är möjlig att distribuera och presentera så att den passar användargruppernas behov och krav.

Vi hjälper er att förbättra era processer för kvalitetssäkring, granskning, kontinuerliga förbättringar och översättningar.

Ta NÄSTA STEG…

Hur långt har ni kommit på er digitaliseringsresa? Hör av dig till oss om du vill prata vidare om vilka utmaningar och möjligheter som ni står inför. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedanför. Om du vill ha direktkontakt med våra kunder och höra om effekterna av vårt arbete kopplar vi gärna ihop er.

KONTAKT

Intresserad av våra tjänster?

Lars Löfgren

Business development manager

Aftermarket information