Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Hur vi lär och utvecklas

Vår kompetens är vår största konkurrensfördel. Därför strävar vi alltid efter att lära oss mer och fortsätta utvecklas. Genom att uppmuntra människor att utveckla nya färdigheter, dela med sig av sina insikter och söka ny kunskap skapar vi en kultur för lärande. Det hjälper oss att hela tiden ligga i framkant.

Hos Aleido kan du fördjupa dina befintliga kunskaper och utveckla nya färdigheter. Genom en aktiv dialog om dina ambitioner stöttar vi dig och hittar rätt möjligheter för ditt lärande.

Lärande sker löpande – i vårt dagliga arbete, när vi samarbetar och genom kurser.

Vårt löfte om lärande

Vi har en gemensam syn på lärande som vi kallar för vårt Learning Promise. Det vägleder oss i hur vi förhåller oss till lärande och utveckling.

Vi ser till att alla medarbetare har tillgång till ny kunskap och inspiration. Det inkluderar relevant och effektiv formell utbildning. Vi drar nytta av den kompetens som redan finns inom bolaget genom att dela med oss av vår kunskap och lära oss av varandra. Viljan att dela med oss finns i vårt DNA. Vi bidrar proaktivt för att öka varandras kompetens.

Vi har en kultur för lärande och ser lärande som värdeskapande i sig. Vi prioriterar lärande i vår vardag genom att ha långsiktiga utvecklingsplaner inom nya områden och se lärande som en investering.

Som medarbetare uppmuntras du att planera och dela med dig av din egen strategi för lärande, som en del i din kontinuerliga utveckling. Våra ledare kommer att stötta och uppmuntra initiativ som hjälper dig att uppfylla dina mål. Vi värdesätter och delar med oss av exempel på när medarbetare tar ansvar för att lära sig och utvecklas.

Läs om hur några av våra medarbetare ser på vårt Learning Promise..

Vi vill göra det till en vana att dela kunskap. I vårt team i Beijing har vi schemalagda tillfällen för att dela lärdomar och kunskap med varandra.

Lei Pan, Team Manager, China

I mina ögon är inte lärande ytterligare en sak att bocka av på listan. Jag ser det snarare som en resa. Jag hjälper mina teammedlemmar att förstå att vi inte bara lär oss på kurser eller i klassrum, utan att vi läs oss varje dag av varandra eller genom våra arbetsuppgifter. Vi kan lära oss något av allt!

Mark Clement, Team Manager, UK

Vill du utvecklas med oss? Lediga jobb

Möjligheter att lära dig mer

Lärande är mer än att gå en kurs då och då. Det är en pågående process som behöver anpassas utifrån varje person och situation. Därför erbjuder vi många sätt att lära sig. Läs vidare om du är nyfiken på vad det kan innebära.

Formellt lärande

LEAP (Learning Aleido Platform) är vår plattform för lärande där du hittar givande lärandeaktiviteter. Här kan du gå skräddarsydda digitala kurser, se inspelade webinar och anmäla dig till fysiska workshops.

Med vår onboarding vill vi få dig att känna dig riktigt välkommen. Den börjar redan innan din första dag då du bjuds in till en preboarding-kurs. Läranderesan fortsätter sedan under dina första månader på Aleido.

Vi arrangerar seminarier och workshops inom de områden som är extra viktiga för oss. Det ger dig möjlighet att utvecklas inom nyckelområden och lära dig tillsammans med dina kollegor.

Vi har ett ledarskapsprogram för att utveckla morgondagens ledare. Med ett väldefinierat ramverk utvecklas deltagarna i ledarskap, affärsmannaskap och personalledning genom att öva i verkliga fallstudier.

Informellt lärande

Vi har en process för utvecklingssamtalen mellan dig och din chef. De ger dig möjlighet att ge uttryck för dina ambitioner och vad du behöver lära dig, så att din chef kan stötta dig på bästa sätt.

Vi arrangerar regelbundet träffar med fokus på att lära av varandra, både inom och mellan olika roller och kompetenser.

Inom flera av våra kompetensområden driver vi nätverk för att dela erfarenheter och best practice. Du kan vända dig till nätverken oavsett om du har en snabb fråga eller vill diskutera hur en utmanande situation kan lösas.

Vi erbjuder mentorskap för att utvecklas inom olika områden. Dessutom använder vi det i vårt ledarskapsprogram, när du är nyanställd och löpande för att utvecklas i din roll. Att ha en mentor som kan coacha och vägleda är ett effektivt sätt att lära sig på. Och dessutom är det givande för mentorn.

Låt oss inte bortse från allt lärande som sker i det dagliga arbetet. Vi stöttar ditt lärande i arbetet genom att definiera vilka mål som finns med en uppgift eller ett projekt och följer upp dem genom reflektion.