Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Vår historia

Vår historia

Aleido grundades 2023 genom en avknoppning från Semcon, ett Sverigebaserat teknikföretag. Inom Semcon verkade vi som ett affärsområde och drev i årtionden utvecklingen av informationslösningar för eftermarknaden och lärande.

Idag, helägt av Ratos, verkar Aleido som ett fristående bolag med erbjudanden inom lärandelösningar och produktinformation för eftermarknaden. Vi är ett internationellt företag med kollegor i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Ungern och Kina.

Vårt fokus ligger på det vi gör bäst – att överbrygga gapet mellan teknik och människorna som är beroende av den.

Länk till Semcon
Länk till Ratos


Milstolpar i vår historia

 • 1980 Semcon grundas i Västerås, Sverige.
 • 1985 Huvudkontoret flyttar till Göteborg.
 • 1986 Semcon börjar erbjuda tjänster inom teknisk dokumentation.
 • 1997 Semcon noteras på Nasdaq Stockholm.
 • 1999 Semcon tecknar sitt första outsourcingavtal avseende produktion av produktinformation med en kund inom fordonsindustrin. Samma år organiseras Semcons produktinformationsverksamhet i ett eget affärsområde.
 • 2003 Semcons affärsområde Product Information börjar erbjuda utbildningslösningar.
 • 2005 Semcon Product Information expanderar till Kina och Storbritannien, där ett grafik- och illustrationsföretag (Pentech) förvärvas.
 • 2007 Ytterligare expansion av Semcon Product Information genom nyetablering i Ungern.
 • 2012 Genom förvärvet av Comet går Semcon Product Information in på den tyska marknaden.
 • 2018 Haas-Publikationen förvärvas – ytterligare ett tyskt produktinformationsföretag med fokus på järnvägskunder.
 • 2020 Förvärv av det svenska digitala utbildningsföretaget Xtractor, vilket gör Semcon Product Information till den största leverantören av digitala utbildningar i Skandinavien.
 • 2021 Genom förvärvet av det brittiska digitala utbildningsföretaget Walkgrove expanderar Semcon Product Information sitt utbildningsutbud till den brittiska marknaden.
 • 2022 Semcon förvärvas av Ratos AB (publ) och avnoteras från Nasdaq Stockholm.
 • 2023 Affärsområdet Semcon Product Information knoppas av från Semcon och blir Aleido, ett fristående bolag helägt av Ratos.