Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Strategier & förstudier

På Aleido har vi många bra verktyg för att lösa dina utbildningsbehov. Men du kanske inte vet vilka behoven egentligen är? Eller var du ska börja för att lösa dem? Då finns vi här för att hjälpa dig.

Vi har god erfarenhet av nästan alla typer av organisationer, målgrupper och ämnen och kan hjälpa dig med dina utmaningar. Våra pedagogiska rådgivare hjälper dig att utforma din utbildningsstrategi med hjälp av vår samlade erfarenhet och väletablerade modell för förstudier och utveckling av utbildningsstrategier.

 

Kartläggning av nuläget

För att få ut bästa effekt av ert arbete med lärande behöver vi först kartlägga nuläget. Hur ser det ut just nu? Hur fungerar era befintliga plattformar och system? Har ni en fungerande utbildningsstrategi? Vad har era målgrupper för behov? Hur ser lärandekulturen ut hos er?

Vi formulerar en frågeställning som är relevant för er, och söker sedan rätt på svaren med hjälp av bland annat workshoppar, intervjuer och enkäter. Resultatet sammanställer vi i det format som ni tycker är lämpligt. Det kan vara en rapport, en presentation eller en lista på rekommenderade åtgärder. Det här ger er ett bra underlag för att kunna ta nästa steg – antingen på egen hand eller tillsammans med oss.

Formulera mål och utbildningsstrategi

Med resultatet av kartläggningen som utgångspunkt identifierar vi tillsammans målen för er utbildningsverksamhet. Med målen i sikte påbörjar vi sedan arbetet med att formulera en fungerande utbildningsstrategi. Vilken typ av lärande behövs för att ni ska uppnå era mål? Och hur ska utbildningsresultatet följas upp?

På det här området finns det många trender som kommer och går: socialt lärande, learning in the flow of work, gamification, just-in-time learning, micro-learning, nano-learning och så vidare. Men även mer traditionella lärmetoder kan ha ett stort värde.

Vi ser på lärande utifrån ett brett perspektiv och utgår alltid från vad som passar bäst för just er verksamhet och era mål.

KontaKt

Intresserad av våra tjänster?

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning

Anders Jonasson

Manager Aleido Learning Stockholm

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV