Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

E-learning om personlig assistans framtagen tilsammans med IfA

Den digitala utbildningen som vi skapade tillsammans med IfA (Intressegruppen för Assistansberättigade), är något som vi på Aleido brinner lite extra mycket för eftersom vi fick möjlighet att fokusera på våra ledstjärnor - nämligen tillgänglighet och målgruppen i fokus. Utbildningen som togs fram är en del av Projekt Egenmakt, som är ett projekt initierat av IfA och finansierat av Arvsfonden.

VARFÖR BEHÖVDES UTBILDNINGEN?

Inom den personliga assistansen ingår fyra olika uppdrag – assistansanvändaren, personliga assistenten, arbetsledaren och assistansanordnaren. Alla har en viktig del i att den personliga assistansen fungerar som den ska, med hög kvalitet och bra samarbete.

Rollerna inom den personliga assistansen samt ens rättigheter och skyldigheter upplevdes dock som otydliga, vilket skapade en osäkerhet som kunde leda till onödiga konflikter. Den här utbildningen togs därför fram för att skapa en ökad samsyn och förståelse för ens egen och andras roller inom den personliga assistansen.

Johanna Hedgårdh, projektledare och kommunikatör på If berättar: Projektet ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem som assistansanvändaren upplever i sin vardag. Genom att erbjuda kunskap och information hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos den assistansberättigade och samtidigt också höja kvalitén på den personliga assistansen i stort. Målet är att bidra till att göra det lättare att leva och jobba med personlig assistans.

Det finns flera skäl till varför vi valde att anlita Aleido. En huvudsaklig anledning är att de är proffs på digital tillgänglighet, vilket är superviktigt för oss.

/Johanna Hedgård från IfA.

EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING

För att öka kunskapen och enhetligheten inom den personliga assistansen tog vi tillsammans med IfA fram ett e-learningpaket. Paketet är en del av tjänsten Synka som IfA utvecklat. E-learningpaketet består av en gemensam introduktionsutbildning om personlig assistans, samt tre utbildningar som riktar sig till assistansanvändaren, personliga assistenten, arbetsledaren och assistansanordnaren.

Samtliga delar kretsar kring fyra fiktiva personer som har olika uppdrag inom den personliga assistansen. Deltagarna får följa dem i deras vardag och se vilka dilemman de ställs inför, samt reflektera över hur de olika dilemman skulle kunna lösas.

Vi på Aleido tog även fram en grafisk manual för tjänsten Synka samt levererade samtliga fyra utbildningsdelar på tre språk (svenska, engelska och arabiska).

TILLGÄNGLIGHET I FOKUS

I och med att en stor del av målgruppen består av assistansanvändare med någon form av funktionsnedsättning – fysisk eller kognitiv eller både och – var kraven på tillgänglighet höga. Alla ska kunna ta del av den här utbildningen oavsett funktionsnedsättning och hjälpmedel. Utbildningen behöver även vara tillgänglig när som helst och var som helst.

För att möta de höga tillgänglighetskraven hade vi i projektet redan från början ett nära samarbete med slutanvändarna och utförde gedigna tester redan i prototypfasen. Personer som använder olika typer av hjälpmedel, så som skärmläsare, eyetracker, joystick med mera, fick gå igenom utbildningen medan vi observerade dem, och sedan analyserade vi resultatet.

Vi som jobbade med att ta fram utbildningen på Aleido är alla CPACC-certifierade inom tillgänglighet (Certified Professional in Accessibility Core Competencies) och hade därför gedigen kunskap i att säkerställa att utbildningen vi tog fram uppfyllde tillgänglighetskraven enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

På Aleido arbetar vi alltid fokuserat med att säkerställa den digitala tillgängligheten i våra leveranser. God tillgänglighet på digitalt innehåll är alltid viktigt och en hörnsten för att inkludera alla användare. Johanna Hedgård från IfA berättar: "Det finns flera skäl till varför vi valde att anlita Aleido. En huvudsaklig anledning är att de är proffs på digital tillgänglighet, vilket är superviktigt för oss".

Fyra fiktiva karaktärer från utbildningen.

TILLGÄNGLIGHET I FOKUS

I och med att en stor del av målgruppen består av assistansanvändare med någon form av funktionsnedsättning – fysisk eller kognitiv eller både och – var kraven på tillgänglighet höga. Alla ska kunna ta del av den här utbildningen oavsett funktionsnedsättning och hjälpmedel. Utbildningen behöver även vara tillgänglig när som helst och var som helst.

För att möta de höga tillgänglighetskraven hade vi i projektet redan från början ett nära samarbete med slutanvändarna och utförde gedigna tester redan i prototypfasen. Personer som använder olika typer av hjälpmedel, så som skärmläsare, eyetracker, joystick med mera, fick gå igenom utbildningen medan vi observerade dem, och sedan analyserade vi resultatet.

Vi som jobbade med att ta fram utbildningen på Aleido är alla CPACC-certifierade inom tillgänglighet (Certified Professional in Accessibility Core Competencies) och hade därför gedigen kunskap i att säkerställa att utbildningen vi tog fram uppfyllde tillgänglighetskraven enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

På Aleido arbetar vi alltid fokuserat med att säkerställa den digitala tillgängligheten i våra leveranser. God tillgänglighet på digitalt innehåll är alltid viktigt och en hörnsten för att inkludera alla användare. Johanna Hedgård från IfA berättar: "Det finns flera skäl till varför vi valde att anlita Aleido. En huvudsaklig anledning är att de är proffs på digital tillgänglighet, vilket är superviktigt för oss".

VAD TYCKER MÅLGRUPPEN?

För att säkerställa att vi hela tiden hade målgruppen i fokus träffade IfA, och vi på Aleido, under hela projektets gång målgruppen vid ett antal tillfällen under projektets gång. För varje tillfälle vi sågs hade vi valt ut specifika delar av utbildningen som vi ville ha deras input på. Allt från utbildningens struktur och navigering till input kring om de fiktiva exemplen kändes realistiska.

Att vi under hela framtagandet av utbildningen kunde stämma av med målgruppen gjorde allt så mycket enklare och resulterade i att vi tog fram en utbildningslösning som faktiskt användes av målgruppen. Det är ju trots allt viktigast att vi hör med målgruppen om hur de vill ha det, än att vi gissar oss till en lösning som vi tror skulle passa. På så vis undviker vi att göra fel och gör rätt från början.

LANSERING AV UTBILDNINGEN

Utbildningen finns på Intressegruppens för assistansberättigades hemsida och har fått stor spridning. När det skett uppdateringar i ämnet så har vi stöttat gneom att justera innehåll direkt i författarverktyget Adapt builder.

Vi på Aleido är mycket glada över att få vara en del av det här viktiga projektet som gör skillnad för så många!

 

Användartester och målgruppsträffar

Kontakt

Intresserad av våra tjänster?

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning