Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Ledarskap handlar om mod

Anna-Karin Flöjt började på Aleido 2006, efter ett halvår blev hon avdelningschef för Aftermarket Information i Stockholm.

Lär känna ledaren som lever Aleidos ledarskapslöfte ”Being leaders who put people first – every day”. Hon värdesätter mod och söker alltid nya synsätt – om det så är från kollegorna, kunderna eller den blandade bekantskapskretsen på gymmet.

Jag strävar efter att öppenhet och mod ska gå som en röd tråd i mitt ledarskap. Det kan ta sig uttryck på flera sätt, till exempel som lyhördhet för andra: Det är så lätt att tro sig förstå hur någon resonerar eller varför den agerar som den gör. Då är det mycket bättre att fråga och även dela med sig av sin egen bild av situationen. Att vara modig och våga ta tag i det som är svårt är viktiga ingredienser i ledarskap: När något har skavt har lösningen varit att våga prata om det, eftersom skillnaderna i roller och utgångspunkter blivit tydliga, vilket har gjort att vi förstått varandra bättre.

Just tydlighet är något annat jag tror starkt på när det kommer till ledarskap: Eftersom vägen till ett mål kan se olika ut, gäller det att ha en gemensam syn på vart vi ska. Först kan min rakhet nog uppfattas som lite läskig men människor märker rätt snabbt att jag vill dem väl och då blir det istället något som de uppskattar.


“En öppen ledarskapsstil innebär också att våga testa nya vägar och släppa det som inte fungerar. Vi testar mycket nytt för att utveckla hur vi samarbetar och skapa mer engagemang.”

Anna-Karin Flöjt, Department Manager Aftermarket Information Stockholm på Aleido

En öppen ledarskapsstil innebär också att våga testa nya vägar och släppa det som inte fungerar. Vi testar mycket nytt för att utveckla hur vi samarbetar och skapa mer engagemang. Vissa initiativ funkar inte alls och läggs ned. Men en del har blivit lyckade. Ett exempel är Open Space där alla på avdelningen ger förslag på frågeställningar som rör Aleido. Sedan väljs tre ut och så diskuterar vi dem i olika rum. Ett annat koncept som vi startat ihop är PI Spanarna, med matlagning och trendspaning inom teknisk dokumentation.

Nyfikenheten på fler perspektiv än mitt eget har hängt med hela livet: Jag ser mig inte som en ”tränande person” men det blir faktiskt en hel del tid på gymmet. Där har jag lärt känna personer som delar intresset för styrketräning men som jag aldrig hade kommit i kontakt med annars. Tack vare gymmet har jag hamnat i ett nytt sammanhang, där vi alla har olika bakgrunder och roller.

Det är viktigt att skapa ett öppet klimat på riktigt så att det inte blir en klyscha – och det krävs att vi jobbar aktivt med det. Det ska kännas tryggt att stå upp för sina begränsningar, att våga fråga något eller be om hjälp. Jag tar mycket hellre korta avstämningar när saker dyker upp än att spara allt till en gång i veckan. Ofta är det jag själv som ber medarbetare lära mig mer om något som de är experter på. I grund och botten handlar det om att hjälpas åt, vara tillgänglig och lyckas förmedla sin välvilja, inom Aleido likväl som gentemot kund.Om ALEIDO voices

En artikelserie för alla som undrar hur det är att arbeta på Aleido. I Aleido Voices får våra anställda möjlighet att berätta om särskilt spännande delar av jobbet.

Vi söker dina perspektiv

På Aleido samarbetar vi i en miljö som är präglad av framåttänkande med fokus på människan. Där dina kunskaper och perspektiv värdesätts. Vi letar efter dig som är genuint intresserade av att göra det komplexa lätt att förstå.