Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Tillgänglighet och digital utbildning

I Aleidos vision om lärande ingår att utveckla människor och organisationer, genom utbildning av stora målgrupper. Därför är tillgänglighet något som är av största vikt för oss. Brister i tillgänglighet innebär ju att vi försvårar för våra användare, eller i värsta fall helt stänger dem ute från det utbildningsinnehåll vi producerar och distribuerar.

Varför är tillgänglighet viktigt?

Idag är tillgänglighetsfrågor högt uppe på agendan i de flesta av våra kunddialoger. Givetvis gäller detta för våra kunder inom offentlig sektor, med dess lagkrav att uppfylla tillgänglighet motsvarande WCAG 2.1 AA. (Här kan du läsa mer om webbdirektivet). Men även allt fler kunder inom näringslivet har börjat inse vikten av att inte exkludera användare, och de positiva effekter som god tillgänglighet kan ha.

Grafik föreställande olika symboler för tillgänglighet, exempelvis ögon, öron och förstoringsglas.

Tillgänglighet på aleido.se

Den webbplats du just nu besöker uppfyller generellt högt ställda krav på tillgänglighet. Du kan navigera med ditt tangentbord, innehållet är utformat för att fungera väl med olika tillgänglighetshjälpmedel såsom skärmläsare, filmer och bilder har (med vissa undantag gällande exempelvis historiska poster i vårt blogg-arkiv) förklarande och syntolkande texter. Om du ändå hittar brister i tillgängligheten på denna webbplats, tipsa oss gärna!

När vi själva har arbetat aktivt med att lyfta tillgängligheten på vår egen externa webbplats, så har vi också sett påtagliga positiva bonuseffekter för vår affär. Detta i form av att fler besökare hittar till vår webbplats när de söker på internet. Detta var förväntat, utifrån att aktörer såsom Google aktivt prioriterar webbinnehåll som håller hög kvalitet och tillgänglighet. Självklart kan även denna affärslogik gälla för tillgänglighetsarbete kring exempelvis lärportaler/LMS och webbaserad utbildning/e-learning.

 

Tillgänglighet i vårt erbjudande till dig

Vår ambition är att ständigt ha marknadens mest tillgängliga erbjudande inom digitalt lärande. Med denna ambition blir vi aldrig nöjda eller färdiga, det är ett ständigt pågående arbete där vi regelbundet går igenom våra verktyg, vårt sätt att jobba samt har aktiva dialoger med partners, leverantörer och kunder.

Under de senaste åren har vi på allvar satt fart på vår tillgänglighetsresa. Vi har lyft vår kompetens inom tillgänglighet hos alla våra olika roller, såsom art directors, manusförfattare, pedagogiska rådgivare, projektledare och utvecklare.
Vi har identifierat våra gap för att uppfylla tillgänglighet, och vidtagit en mängd åtgärder. Dessa inkluderade en översyn och anpassning av vårt sätt att jobba internt, dialoger om förbättringar med våra strategiska partners och leverantörer samt CPACC-certifiering (Certified Professional in Accessibility Core Competencies) från organisationen IAAP (International Association of Accessibility Professionals).

Vår tillgänglighet omfattar idag hela vårt erbjudande:

Kort video om webbtillgänglighet

Tillgänglighet, WCAG, webbdirektiv, IKT, EN 301 549 … alla dessa begrepp kan lätt få det att snurra runt i huvudet. Men bara lugn. Det här ska vi reda ut. Så häng med…

Den nya EU standarden – EN 301 549 – innebär att all kommunikation som sker mellan människa och teknik, ska vara tillgänglighetsanpassad.

I EU-standarden ingår något som kallas för webbdirektivet. Vilket riktar sig mot webben. Webbdirektivet innehåller något som kallas för WCAG: Webb content accessibility guidlines. Detta för att vi ska veta hur vi gör vårt digitala material tillgängligt för alla. WCAG är indelad i 3 olika nivåer, och AA är den lägsta nivån för webben.

För vilka i vårt avlånga land gäller då detta? Det riktar sig främst mot offentlig sektor, men även några privata aktörer som finansieras av staten. Men om man tänker efter, så borde detta vara något som gäller alla företag och verksamheter. Ingen av oss vill stänga ute människor. Vi vill inkludera alla. Och det är det tillgänglighet i slutänden handlar om.

Lär dig mer om tillgänglighet i digitalt lärande i vår korta e-learning

Klicka på länken nedan för att ta del av vår korta digitala kurs om webbtillgänglighet.

Kontakta oss för att diskutera dina behov

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning