Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Fyra tips för hur du hittar storytelling-historier för företaget

Vi på Aleido känner oss ibland tjatiga när vi påminner om vikten av att motivera och fånga deltagare. Men faktum är att deltagare är trötta på att lära sig saker genom att klicka sig fram och läsa faktatung text, sida för sida. Idag kräver deltagare att få en starkare användarupplevelse.

Ett bra sätt att utbilda, inspirera och fånga intresse är att använda storytelling, det vill säga att berätta en historia, och levandegöra historier genom till exempel film, animation eller via en kombination av olika former av rörlig media.

 

Docutelling kombinerar storytelling och dokumentärt berättande

Något som vi har tittat närmare på är Docutelling, som handlar om att kombinera dokumentär med corporate storytelling. Då Corporate Storytelling handlar mer om att exempelvis en chef eller en medarbetare återberättar en historia så handlar docutelling mer om att visa en historia och fokusera på utkomsten av ett företags arbete eller ett projekts resultat och hur det påverkar verkliga människors liv. Ta till exempel ett byggföretag som har byggt ett nytt bostadsområde. Vilka är människorna som har flyttat dit och hur har det nya bostadsområdet påverkat deras liv på ett positivt sätt? Genom docutelling går det att koppla företagets värderingar och arbetsinsats till autentiska och känslomässiga levnadsberättelser som träffar hjärtat och på så sätt inspirerar till att ta till sig värderingar och budskap på ett mer naturligt sätt.

 

Skillnader i begreppen:

Storytelling: Konsten att berätta en historia. Ett berättartekniskt grepp som kan användas för att förstärka ett varumärke eller koppla ett budskap eller värde till ett företag, en tjänst eller en produkt. Historierna kan vara både påhittade och verkliga.

Corporate Storytelling: Verkliga historier som även kan kallas för testimonials eller case. Är verkliga historier som oftast återberättas av en chef eller en medarbetare, men det kan också vara en berättelse om företagets historia.

Docutelling: En kombination av storytelling och dokumentär som mer fokuserar på hur företagets varumärke eller insatser har påverkat människors (slutanvändarnas) liv.

 

Tips för att hitta historierna

  • Men hur hittar du de där historierna på företaget då? Ja, det är inte alltid så enkelt eftersom vi ofta fastnar i att tro att berättelser som är kopplade till företag och affärer kanske inte alltid är så roliga eller intressanta. Men försök att tänka utanför ramarna och koppla historierna till mer vardagliga berättelser i livet.
  • Fundera över huvudbudskapet i din berättelse. Vad är slutpoängen? Det ska hänga ihop med syftet med din berättelse. Vill du att dina deltagare ska börja göra något, tänka på ett annat sätt, eller ändra en attityd?
  • Fundera över vilka det är som ska ta emot berättelsen. Men tänk också på att deltagare, vi människor, är intresserade av just människor som är precis som oss. Vi tycker om att höra historier från vardagen och verkliga livet.
  • Tänk på egna erfarenheter och insikter som du själv har upplevt i din vardag som kan kopplas ihop med det budskap du vill få fram. Tänk på att dina vardagliga historier påminner om deltagarnas egna. Med vardagliga historier skapar du igenkänning och identifikation vilket fångar intresse.
  • Historier finns överallt, varje dag. På jobbet, i affären och hemma. Anteckna ner upplevelser i vardagen som påverkar dig. En dag kanske du har användning för just den berättelsen.


För att se ett bra exempel på en lyckad storytellingkampanj för Google, där de bakade in användning av deras sökmotorprodukt med en känslomässig och trovärdig historia, som också har ett viktigt underliggande budskap (att kärlek kan vinna över politiska och kulturella barriärer), kika på den korta filmen nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE

Kontakta oss för att diskutera dina behov

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning