Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Fem enkla tips för att skriva bättre

Funderar du på varför din text inte riktigt blir så bra som du vill? Vi delar med oss av fem handfasta tips som hjälper dig att bli en bättre skribent.

Berätta vad du ska säga – säg det – berätta vad du har sagt

Det här är ett bra och välkänt tips, som inte bara funkar för faktatexter utan också för exempelvis muntliga föredrag. Det handlar om att förenkla för läsaren genom att först förbereda honom eller henne på vad texten kommer att handla om, sedan behandla själva ämnet och sist avsluta med att sammanfatta vad du har sagt. Det här går att tillämpa både på övergripande nivå (en hel text) och på detaljnivå (till exempel kapitelnivå).

 

Lägg in en inledande nyckelmening i varje stycke

Ett enkelt sätt att skapa bra struktur i sin text är att använda sig av nyckelmeningar eller kärnmeningar. Det betyder att du bör inleda varje stycke med en mening som mer eller mindre sammanfattar innehållet i resten av stycket. Känner du dig osäker på om din text verkligen hänger ihop – kolla i så fall om innehållet i varje stycke stämmer överens med den inledande meningen! Finns det något innehåll som avviker kan det finnas goda skäl att fundera på om det borde flyttas någon annanstans i texten – eller kanske strykas helt.

 

Skapa övergångar mellan stycken

Ett annat sätt att skapa en röd tråd genom texten är att lägga in tydliga övergångar mellan styckena. Innehållet i stycke 2 ska helt enkelt utgöra en logisk fortsättning på stycke 1. Kopplingen mellan styckena kan understrykas på många olika sätt. Det kan handla om något så enkelt som att du använder ett nyckelord i den sista meningen i ett stycke, och sedan upprepar nyckelordet i den första meningen i nästa stycke. Ett annat sätt är att inleda stycke 2 med en fråga, som anknyter till det som du tagit upp i stycke 1.

 

Skriv enkelt

Det här är ett vanligt tips i skrivsammanhang. Och det omfattar egentligen en rad olika råd. Några exempel:

  • Använd inte svårare ord än du i själva verket är bekväm med! Risken är att du använder orden lite fel, eller att texten upplevs som ojämn eller onödigt formell.
  • Undvik passivformer! Passivformer ger lätt texten en byråkratisk klang – och framför allt gör de innehållet mindre tydligt. Ta exempelvis satsen ”Dörren ska kontrolleras varje dag”. Om det inte förklaras i texten runtomkring är det högst oklart vem det är som ska utföra kontrollen. Därför är det oftast bättre att göra en omskrivning: ”Den som är först på plats ska kontrollera dörren varje dag”. Att gå från passiv till aktiv text så här kan ofta vara en utmaning, men det är nyttigt eftersom det får dig att fundera på vem som egentligen gör någonting i olika sammanhang.
  • Undvik onödiga substantiveringar! De gör ofta texten tung och omständlig. En mening som ”Forskarna genomförde undersökningar för att ta reda på hur det hängde ihop” kan lätt förenklas till exempelvis ”Forskarna undersökte hur det hängde ihop”.
  • Undvik högertunga meningar! Med det menas att ju längre bort från början huvudsatsens finita verb (böjda verb, enkelt förklarat) hamnar, desto svårare är det generellt sett att hänga med i meningen. Jämför en högertung mening som ”I och med detta och ett flertal andra förvecklingar som vi tyvärr inte har utrymme att gå in på nu, fast de i själva verket var högintressanta för händelseförloppet, var vi tvungna att avsluta projektet” med en vänstertung mening som ”Vi var tvungna att avsluta projektet, till följd av detta och ett flertal andra förvecklingar som vi tyvärr inte har utrymme att gå in på nu, fast de i själva verket var högintressanta för händelseförloppet”.

Läs igenom texten

Läs alltid igenom din text – gärna högt för dig själv – och fundera på om den har rätt rytm. Är det något som stör? Hackas texten upp av för många kommatecken? Eller behövs det kanske fler kommatecken för att läsaren ska få hjälp att bromsa in på rätt ställen? Det är också bra att fundera på om texten känns tillräckligt varierad. Långa meningar ska gärna varvas med korta – och bisatser med huvudsatser. Finns det tid är det bra om du kan läsa igenom och justera texten flera gånger. Och allra bäst är det som du kan låta texten vila ordentligt mellan genomläsningarna, så att du kan granska den med fräscha ögon varje gång.

PS. Glöm inte att träna - skriv mycket och ofta så kommer du fortsätta utveckla ditt skrivande. Övning ger färdighet.

Kontakta oss för att diskutera dina behov

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning