Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Plan för att digitalisera Hiabs produktinformation

Hiab har ett antal pågående digitaliseringsinitiativ inom olika områden av organisationen. Ett av områdena som behövde digitaliseras var teknikinformationen och med Aleidos hjälp har bolaget nu en plan. Genomförandet är nästa steg på digitaliseringsresan.

Hiab, som är ledande inom lasthanteringslösningar, upplevde att företagets produktinformation inte kom till användning. Både återförsäljare och Hiab fick dra ett tungt lass i att assistera installatörer och operatörer när produktinformationen inte hittades eller underlättade arbetet. Sett till en hel yrkeskår, var det ett väldigt slöseri med tid och onödig downtime.

Första steget i samarbetet blev att vi på Aleido utvärderade nuläget. Sedan har vi tillsammans satt en ambitionsnivå och kommer steg för steg ta oss dit.

Lars Löfgren, Business Development Manager på Aleido Aftermarket Information

En tydlig målbild och färdplan

Innan samarbetet drog igång erbjöd Hiab sin teknikinformation som PDF:er i ett webbibliotek. De som behövde information blev inte tillräckligt hjälpta av den – eller hittade inte det de sökte.

Aleido började med att kartlägga och analysera behoven hos Hiab och de som deras teknikinformation är till för. Det ledde fram till en tydlig bild av vad som behövde förändras samtidigt som intresset för projektet växte inom organisationen.

Hiab satte ambitionsnivån att just den produktinformation som behövs presenteras utifrån:

  • vad som sker (exempelvis i samband med en felkod)
  • vem som behöver den (med hänsyn till roll och behörighet)
  • i vilken situation den behövs (passar det bäst att få en instruktion uppläst i mobilen, läsa den på en läsplatta eller se en illustration i en webbportal?)

Utifrån analysen skapade Aleido en modell av en webbaserad portal för Hiab. Med ett konkret exempel där all funktionalitet gick att testa, blev det lättare att tycka till om lösningen och utvärdera hur projektet skulle fortsätta.

Vi visste redan innan samarbetet åt vilket håll vi ville gå men inte hur vi skulle gå tillväga. Tack vare Aleidos analys har vi nu en tydlig bild på var vi är, vart vi vill och vad som behöver göras för att nå våra mål.

Malin Törnblom, Manager Technical Information, Hiab Cranes

Utvecklar sina arbetssätt för en digital framtid

Sex veckor efter projektets start var färdplanen på plats och Hiabs egen tech doc-avdelning kunde med stöd från Aleido börja anpassa sina verktyg och arbetssätt: Från att skapa information anpassad för PDF:er till att istället användas i den framtida webbportalen.

Aleido har även hjälpt till att utveckla grafiska riktlinjer för illustrationer och animeringar, för att göra produktinformationen mer lättförstådd. Samtidigt kan Hiab ge ett konsekvent intryck och fortsätta utveckla sin tekniska information effektivt.

Skapar kundnytta i varje steg

Nu tas en första version av webbportalen fram för servicetekniker med information om deras lastkranar. Genom att begränsa den första versionen till ett produktsegment, en målgrupp och en plattform hålls samtidigt farten uppe.

”Servicetekniker visade sig vara de som har störst behov av produktinformation. Genom att börja med dem skapar Hiab värde för sina användare direkt”, säger Lars Löfgren, Business Development Manager på Aleido.

I projektet stöttar Aleido med följande kompetenser:

  • Projektledning
  • Strategiexpertis
  • Informationsarkitektur
  • System- och verktygsexpertis
  • UX-design

Kontakt

Intresserad av våra tjänster?

Lars Löfgren

Business development manager

Aftermarket information