Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Komplex dokumentation för höghastighetståg

För att kunna producera effektiv underhållsdokumentation för ett komplext höghastighetståg är det viktigt att alltid anpassa dokumentationen efter slutanvändarnas behov. Ett bra exempel på just det är ett dokumentationsprojekt för Velaro Eurostar.

Under åren 2011-2017 var HAAS-Publikationen, nu en del av Aleido, involverade i det komplexa dokumentationsprojektet för Velaro Eurostar med Siemens Mobility. Velaro Eurostar är ett höghastighetståg med 16 vagnar, byggt för Eurotunnelförbindelsen från London via Lille till Paris, Bryssel, Rotterdam och Amsterdam.

Leveransen innehåller också en omfattande del riktad mot de olika tågsäkerhetssystemen, inklusive ETCS (European Train Control System). Dokumentationen producerades i Siemens eget content management system (CMS).

Vårt team har producerat mer än 750 instruktioner som täckte viktiga delar av det förebyggande och korrigerande underhållet. Enligt min mening är detta några av de mest avancerade manualerna för tåg i Storbritannien.

Stefan Moldenhauer, Country Manager Aleido Germany

Rätt informationsnivå

Ett särskilt mål inom detta projekt var att harmonisera, och därigenom effektivisera, de uppgifter som är gemensamma för alla olika instruktioner, som till exempel förberedelser. Dessutom behövde instruktionerna ha en tillräcklig detaljnivå för att mindre erfaren underhållspersonal skulle kunna göra jobbet. Instruktionerna anpassades även för att passa olika verkstadsgränssnitt.

Fokus på slutanvändaren för att säkerställa kvalitet

För att få till full insikt och samarbete hade HAAS/Aleido-teamet och kunden återkommande granskningsmöten.

Under granskningsmötena diskuterades instruktionerna i en grupp med komponentansvariga maskiningenjörer, tekniska författare och även anställda från slutkunden Eurostar, som mestadels hade en praktisk bakgrund. Mötena resulterade i ändringar jämfört med källinformationen, vilket optimerade underhållet och gjorde det enkelt för underhållspersonal att utföra det.

De här mötena gav oss värdefulla lärdomar för att fullt ut förstå både kunden och slutanvändarna, alltså de som faktiskt kommer att använda instruktionerna i slutänden. Hur kan vi se till att de får det de behöver? Jo, vi började med att fråga.

Stefan Moldenhauer, Country Manager Aleido Germany

Hands on testning

Teamet hade också chansen att validera underhållsinstruktionerna direkt i tågdepån i London för att på så sätt bättre förstå den lokala depåutrustningen och att mäta tidsåtgången för underhållsuppgifterna direkt vid tåget i en verkstadsmiljö.

Vår leverans:

  • Harmoniserade arbetsinstruktioner för underhåll
  • Optimerade arbetsmetoder för att minska tidsåtgången
  • Detaljundersökning av informationen för att uppnå tydlighet för slutanvändaren
  • All information som behövs för att förbereda verkstaden för tågunderhållet (t.ex. reservdelar)
  • Illustrationer anpassade till underhållsbehoven
  • Bidragit med erfarenhet från tekniska dokumentationsprojekt för järnvägsfordon världen över

Kontakt

Intresserad av våra tjänster?

David Sondén

Senior Vice President Sweden, China and Learning