Till Aleido startsida

Utforska våra branscher och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att lyckas

Lär dig mer om vilka vi är, varför vi finns, vår historia och vår kultur

Välj din marknad

Du är för närvarande på: Sweden (Svenska)

Vad letar du efter?

Från klassrum till digitalt lärande

I och med Coronapandemin bestämde sig Hyresgästföreningen för att digitalisera sin klassrumsutbildning för nya förhandlare. Sagt och gjort. Tillsammans med Aleido Learning, har Hyresgästföreningen gjort om sin introduktionskurs i förhandling från fyra dagars klassrumsundervisning till en blandning av digitala lärandeformer.

Med det nya upplägget kan vi erbjuda våra nyanställda rätt utbildning i rätt tid. Istället för ett kurstillfälle per år är utbildningen nu mer flexibel, tillgänglig och varierad, med utrymme för reflektion.

Monika Jägbrink, Personalspecialist på Hyresgästföreningen

Den nya förhandlarutbildningen startar med en dag bestående av filmade föreläsningar och e-learning med interaktivitet samt olika instuderingsuppgifter, som användaren tar del av digitalt och i sin egen takt.

Vårt uppdrag har varit att hjälpa Hyresgästföreningen att digitalisera utbildning från klassrum till filmade interaktiva föreläsningar. Det här är ett bra exempel på hur vi stöttar våra kunder med att transformera det fysiska klassrummet till det digitala.

Anders Jonasson, Manager på Aleido Learning

I och med digitaliseringen av utbildningen har den gått från att vara fyra dagar i klassrum till två dagar digitalt. De digitala delarna kompletteras också med en livedag som under Coronaepidemin genomförs på distans. Under den dagen ligger fokus på diskussioner, gruppövningar och uppföljning av de digitala utbildningarna. Här får deltagarna möjlighet att ställa frågor och skapa nätverk med kollegor i samma roll från hela landet.

Fördelar med digitalt lärande

Idag är det många företag världen över som inser vikten av att kunna erbjuda sina anställda effektiv, flexibel och skräddarsydd utbildning digitalt. Några av fördelarna med digitalt lärande är:

 • Lärandet erbjuds i rätt tid. Som nyanställd behöver man inte invänta en klassrumsutbildning utan kan ta del av digital utbildning när det passar och i den takt som passar användaren.
 • Utbildning kan snabbt skapas när behov uppstår.
 • Det är enklare att anpassa utbildningen efter olika målgruppers förkunskaper och behov för inlärning.
 • Kostnadseffektivt i och med minskade rese och boendekostnader.
 • Minskade utsläpp i och med minskat resande.
 • Ofta blir fysisk klassrumsundervisning väldigt intensiv när många moment ska hinnas med på kort tid. Digitalt lärande skapar tid för reflektion.
 • Enkelt att repetera särskilda moment vid behov.
 • Med filmade föreläsningar blir utbildningen inte lika personberoende när det kommer till specifika föreläsare.
 • Säkerställer kvalitet, att alla i organisationen får samma information.

Vår leverans i projektet:

 • Filmade föreläsningar och filmade sekvenser med digitala presentationer
 • Innehåll paketerat med hög webbtillgänglighet och interaktivitet för ett effektivt lärande

Kontakt

Intresserad av våra tjänster?

Anders Jonasson

Manager Aleido Learning Stockholm

Erik Baljeu Djurback

General Manager Aleido Learning